O priezvisku pozri Sobek (priezvisko).

Sobek alebo Sebek alebo Sochet alebo Sobki alebo Soknopais (staroeg. sbk), starogr. ΣοῦχοςSuchos, bola zbožštená podoba krokodíla v starovekom Egypte, pôvodne démon obávaný rovnako ako nílsky plaz. Jeho kult mal pôvod v pokuse uzmieriť si krokodíla a tým zmenšiť nebezpečenstvo, ktoré od neho ľuďom hrozilo. Postupne Sobek začal byť považovaný aj za symbol toho, čo Níl prináša, keďže bol jedným z jeho obyvateľov. Týmto sa jeho povaha stala dvojznačná a jeho divokosť bola nie vždy považovaná za zlo. Sobek sa stal napríklad aj ochrancom vojakov, ktorých silu a divokosť mal zosobňovať.

Sobek

Sobekov kult prekvital vo Fajjúmskej oáze, kde sa až do dneška zachovali jeho chrámy. Spojitosť s krokodílim bohom a oázou bola taká významná, že jedno z jej miest, Arsinoe, bolo v gréčtine nazývané Krokodílopolis (Mesto krokodílov). V tomto meste bol chovaný krotký krokodíl ako posvätné zviera a vtelenia božstva, ozdobený šperkami a kŕmený z ruky mäsom. Gréci ho nazývali Petsuchos, Patriaci Suchovi (Sobekovi). Kult krokodíla dosiahol svoj vrchol za 12. dynastie a neskôr sa rozšíril aj do miest Kom Ombo a Téb. Na iných miestach bol však krokodíl považovaný za škodnú, lovený a zabíjaný.

Sobek (sbk) v hieroglyfoch
sbk
I3
alebo
I4

Sobekova dvojznačnosť viedla k tomu, že bol niektorými považovaný skôr za napravovateľa zla, ktoré sa udialo, než za silu dobra per se. Verilo sa o ňom, napríklad, že navštevuje Duat, aby tu napravil škody, ktoré mŕtvym spôsobil ich spôsob smrti. Tvrdilo sa tiež, že sa zvykne prihovárať za ľudí v ich ťažkostiach u iných bohov a bohýň, namiesto toho, aby im sám pomohol. V tejto funkcii následne získal na význame a začal byť považovaný za avatara najvyššieho boha Amóna. Keď došlo k splynutiu týchto dvoch božských postáv a navyše i k splynutiu Amóna so slnečným bohom , zo Sobeka sa stal Sobek-Ré.

Sobek bol zobrazovaný ako krokodíl alebo muž s hlavou tohoto plaza. Ako ochranca faraónovej armády bol vypodobovaný s odznakom kráľovskej moci – ureom. V svojich ďalších aspektoch získal niekedy anch, symbol jeho moci napravovať zlo a liečiť, a ako Sobek-Ré slnečný disk.

V Neskorom období sa objavil mýtus, v ktorom Sobek vystupuje ako ten, kto zachytí do siete štyroch Horových synov, keď sa vynoria z vôd Nílu v lotosovom puku. Je to motív, ktorý má svoj pôvod v ogdoadickej kozmogónii, kde sa týmto spôsobom zrodí Ré. Sobek sa zdal byť najpríhodnejším bohom pre úlohu zberača na Níle.

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Sobek