Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Šakal pozri Šakal (rozlišovacia stránka).

Šakal v zoológii môže byť jedna z týchto možností:

šakal zlatý

a) jednoslovný slovenský názov druhu Canis aureus (iné slovenské názvy: šakal zlatý, šakal obyčajný alebo vlk šakal)[1][2][3][4]

b) slovenské rodové meno a/alebo súhrnné označenie druhov: [5][6][7][8][9][10]

c) to isté ako bod b plus druh Canis simensis (po slovensky: vlk etiópsky, vĺčok etiópsky, líška etiópska alebo šakal etiópsky) [11][12][13][10]

d) to isté ako bod b (alebo bod c) plus ľudové označenie niektorých z týchto druhov:[10]

Z uvedených možných významov slova šakal je najčastejší význam b), nasleduje jeho charakteristika.

Šakaly podľa definície b upraviť

Z dnešného pohľadu tieto 4 druhy šakalov nie sú ako celok bližšie vzájomne príbuzné (netvoria monofyletický taxón). Vzájomne príbuzné sú z nich iba dva druhy patriace do rodu Lupulella. [17]

K druhu šakal severoafrický treba poznamenať, že tento druh sa do začiatku 21. storočia často považoval za súčasť druhu šakal zlatý. Okrem toho niektorí súčasní autori nepovažujú za vhodné šakala severoafrického označovať názvom šakal, pretože je podľa nich viac príbuzný s vlkom dravým a mal by sa teda skôr označovať názvom vlk[18].

Šakal zlatý žije v Európe a južnej Ázii, ostatné druhy (šakal severoafrický, tmavochrbtý a šikmopásy) žijú v Afrike. Šakaly uprednostňujú život v otvorenej krajine, napr. na savane. Morfologicky tvoria šakaly prechod medzi líškami a vlkmi dravými, ale viac sa podobajú líškam. Na rozdiel od líšok, ktoré majú pozdĺžne zrenice, majú šakaly okrúhle zrenice. Šakaly sú menšie než vlky dravé. Nohy majú pomerne dlhé. Mávajú rôzne farby. Jedia článkonožce, stavovce (hlodavce, vtáky, domáci dobytok), zdochliny a rôzne plody. Cez deň sa väčšinou skrývajú a teda väčšinou vychádzajú až na noc (šakal šikmopásy vychádza vždy až na noc). Žijú v malý svorkách alebo jednotlivo. Ľudia ich niekedy chovajú. Známe sú nočným zavíjaním; zavíjanie je príznačné najmä pre šakala tmavochrbtého. Šakaly sú často bezočivé, dotieravé a zbabelé tvory. [19][20][8]

Ďalšie podrobnosti pozri v článkoch o jednotlivých druhoch.

Etymológia upraviť

Slovo šakal je prevzaté z nemeckého slova Schakal, ktoré pochádza z francúzskeho slova chacal, ktoré pochádza z tureckého slova çakal, ktoré pochádza z perzského slova šaġal, ktoré pochádza zo sanskritského slova śr̥galá. Všetky tu uvedené slová majú význam "šakal".[21]

Iné projekty upraviť

 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Šakal
 •   Wikislovník ponúka heslo Šakal

Referencie upraviť

 1. šakal. In: Krátky slovník slovenského jazyka
 2. psovité. In: Malá encyklopédia biológie. Bratislava: Obzor. 1975. S. 407
 3. Rízner, Ľ. V. Živočíchopis. Uh. Skalica. 1875. S. 32
 4. Zdroje slovenských názvov pozri v článku šakal zlatý.
 5. šakal. In: Malá slovenská encyklopédia. Bratislava: Veda. 1993. S. 701
 6. LUPTÁK, P. Slovenské mená cicavcov sveta. Bojnice. 2003. S. 61
 7. VRBACKÝ, R., KOUTNÝ, J. Kožušnícke materiály pre 1. až 3. ročník odborných učilíšť a učňovských škôl. Bratislava: Alfa, 1972. S. 204
 8. a b Svet živočíšnej ríše. Martin: Osveta. 1984. S. 386
 9. BREHM, A. Život zvierata – 4 Cicavce. Bratislava: Obzor. S. 206
 10. a b c Zdroje slovenských názvov pozri v článku psovité.
 11. VÁGNER, J., KOVÁČ, V. Savany. Bratislava: Slovart, 1995. S. 120
 12. ČERVENÝ, J. et al. Poľovníctvo - Ottova encyklopédia. Praha: Ottovo nakladatelství, 2014, S. 487
 13. TAYLOR, D. et al. Váš pes. Bratislava: Media klub, 1998. S. 40 (Citát: "Poznáme štyri druhy šakalov …Canis aureus…Canis mesomelas…Canis simensis… a …Canis adustus.")
 14. Mladý vedec. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum. č. 32, 2017. S. 28
 15. CLUTTON-BROCK, J., ČECH, B.. Psy. Bratislava: Fortuna Print, 1999. S. 25 (Citát: "Kojot ... je vlastne severoamerický šakal.")
 16. a b VRBACKÝ, R., KOUTNÝ, J. Kožušnícke materiály pre 1. až 3. ročník odborných učilíšť a učňovských škôl. Bratislava: Alfa, 1972.S. 202
 17. Koepfli, K.-P. et al. (2015-08-17). "Genome-wide Evidence Reveals that African and Eurasian Golden Jackals Are Distinct Species". Current Biology. 25 (16): 2158–65.
 18. MOUTON, F., AULAGNIER, S. Vous avez dit Chacal? Quel Canis en Afrique du Nord? (Did you say Jackal? Which Canis in North Africa?). Bulletin de l’Institut Scientifique, Rabat, Section Sciences de la Vie, 2021, n° 43, 9-14 [1]
 19. Schakale. In: Lexikon der Biologie. [CD-ROM] München : Elsevier, Spektrum, Akad. Verl., 2005. ISBN 3-8274-0342-1
 20. VRBACKÝ, R., KOUTNÝ, J. Kožušnícke materiály pre 1. až 3. ročník odborných učilíšť a učňovských škôl. Bratislava: Alfa, 1972.S. 204
 21. ÍRÁNISMY V ČESKÉM LEXIKU | Nový encyklopedický slovník češtiny [online]. czechency.org, [cit. 2023-12-09]. Dostupné online.