Šalmaj je historický dvojplátkový dychový nástroj. Je predchodcom hoboja a anglického rohu. V minulosti prevládal v mnohých kultúrach a doteraz je súčasťou ľud. hudby v Španielsku - dulzaina, chirimía, v Katalánsku - tenora, xirimia, dolçaina, gralla, tible, Portugalsku - charamela a Taliansku - ciramella.

Šalmaj

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Šalmaj