Prebohaté hodinky vojvodu z Berry – Ostatné jazyky