Zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého – Ostatné jazyky