Mineralizácia

rozlišovacia stránka

Mineralizácia môže byť:

 • všeobecne: obohatenie nejakej látky určitými minerálnymi komponentmi[1]
 • v chémii: (čiastočný alebo úplný) rozklad organickej látky za vzniku jednoduchých anorganických látok (napr. spaľovaním, kyselinou sírovou, tavením)[2][3], t.j. umelý ekvivalent biologickej mineralizácie v zmysle rozklad mŕtvej organickej látky[4] (pozri nasledujúcu odrážku), pozri mineralizácia (chémia)
 • v biológii (synonymum: biologická mineralizácia[5][6]):
  • rozklad mŕtvej organickej látky (najmä pôsobením mikroorganizmov) za vzniku jednoduchých anorganických (teda minerálnych) látok, spravidla v pôde (pozri nižšie odrážku "v pedológii") alebo vo vode[3], pozri mineralizácia (biológia)
  • budovanie pevných minerálnych štruktúr živými bunkami, napr. tvorba zubu, kosti, škrupiny vajca, mušle alebo tvorba tvrdej bunkovej steny niektorých rastlín, synonymum: biomineralizácia[7], pozri biomineralizácia
 • v pedológii:
  • proces rozkladu organických látok v pôde mikroorganizmami v dôsledku zvýšenej teploty za vzniku jednoduchých anorganických (teda minerálnych) látok (najmä oxidu uhličitého, vody, amoniaka, vápnika, horčíka a draslíka)[1][4][8], pozri mineralizácia (pedológia)
  • skrátene: mineralizácia dusíka[9]
 • v paleontológii: forma fosilizácie spočívajúca v nahradení organického materiálu organizmu anorganickým materiálom (napr. permineralizácia)[10][8], pozri pod fosilizácia
 • v náuke o ložiskách: a) proces vzniku, usadzovania, resp. kryštalizácie, (rudných i nerudných) minerálov z magmatických tavenín, roztokov, plynov, resp. z povrchových vôd, buď vo voľných priestoroch zemskej kôry alebo metasomaticky (teda zatlačením dovtedajších hornín či minerálov), napr. vznik rudnej žily ukladaním hydrotermálne prinesených látok v trhline povrchovej časti zemskej kôry[1][11], b) prítomnosť alebo proces vzniku rudných minerálov[12], pozri mineralizácia (ložiská)
 • v hydrológii (synonymum: mineralizácia vôd/vody):

Pozri aj

upraviť
 1. a b c d e mineralizácia. In: Pyramída
 2. mineralizácia. In: Malá encyklopédia chémie, 1981, S. 457
 3. a b mineralizácia. In: Všeobecný encyklopedický slovník M-R, 2002, S. 182
 4. a b mineralizace. In. Malá československá encyklopedie, S. 259
 5. Pôda ako zložka životného prostredia v Slovenskej republike k roku 2008 Indikátorová správa [1]
 6. DOROZHKIN, S. V., EPPLE, M. Die biologische und medizinische Bedeutung von Calciumphosphaten. In: Angew. Chem. 2002,114 ,3260 ± 3277
 7. Mineralisation; Biomineralisation. In: Lexikon der Biologie. [CD-ROM] München : Elsevier, Spektrum, Akad. Verl., 2005. ISBN 3-8274-0342-1.
 8. a b Mineralisierung. In: Lexikon der Geographie. [CD-ROMs] Heidelberg ; Berlin : Spektrum, Akad. Verl., 2002. ISBN 3-8274-0418-5.
 9. Mineralisierung. In: Lexikon der Geowissenschaften. [CD-ROMs] Heidelberg; Berlin : Spektrum, Akad. Verl., 2002. ISBN 3-8274-1655-8.
 10. Introduction [online]. eoas.ubc.ca, [cit. 2021-06-17]. Dostupné online.
 11. mineralizácia. In: Encyklopédia Zeme, 1983, S. 372
 12. Mineralisation. In: Lexikon der Geowissenschaften. [CD-ROMs] Heidelberg; Berlin : Spektrum, Akad. Verl., 2002. ISBN 3-8274-1655-8.
 13. mineralizácia. In: Slovník súčasného slovenského jazyka
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.