Štátny znak Maďarska

Štátny znak Maďarska bol prijatý 3. júla 1990 ako identický so znakom Uhorska používaným pred rokom 1918. Je to prepolený štít obsahujúci kombináciu tzv. nového znaku a tzv. starého znaku; štít ma na vrchu svätoštefanskú korunu, ktorá má na na vrchole šikmý kríž. Podrobnosti pozri v článku Znak Uhorska.

Štátny znak Maďarska

Historický vývoj znakuUpraviť

UhorskoUpraviť

Pozri Znak Uhorska

MaďarskoUpraviť

Po rozpade Rakúsko-Uhorska v roku 1918 používalo novovzniknuté Maďarsko tento znak od 29. novembra 1918 do 21. marca 1919 a od 2. do 8. augusta 1919.
Komunistická Maďarská republika rád (existujúca od 21. marca do 1. augusta 1919) odstránila všetky tradičné štátne symboly a funkciu štátneho znaku nahradila červená hviezda.
Po páde Maďarskej republiky rád vznikla Maďarská republika, ktorá existovala iba krátkodobo (od 8. augusta 1919 do 29. februára 1920) a používala štátny znak obklopený dvomi ratolesťami, ktorý následne oficiálne používalo aj Maďarské kráľovstvo od 29. februára 1920 až do 27. januára 1945. Podobná úprava znaku je dnes na maďarskej vojnovej vlajke.
S územnými ziskmi Maďarského kráľovstva po roku 1938 sa v rokoch 1938 – 1945, najmä na vojnových vlajkách, používal znak Krajín svätoštefanskej koruny z roku 1915.
Znak nacistického maďarského štátu pod vedením Šípových krížov používaný od 27. januára do 7. mája 1945.
Po druhej svetovej vojne v rokoch 19451946 používalo Maďarské kráľovstvo pod vládou Národnej Fronty Kiscímer, ale bez svätoštefanskej koruny. Znak teda mohol mať podobu čisto poleného štítu alebo Košutovho znaku.
V rokoch 19461949 používala Druhá maďarská republika Košutov znak.
V období rokov 19491956 platil tzv. Rákosiho znak (Rákosi-címer). Mal v strede zlatý klas skrížený s kladivom pod veľkou päťramennou hviezdou. Pozadie bolo modré, ohraničené vencom z obilných klasov a stuhou v maďarských farbách dole. Tento znak bol aj v strede štátnej vlajky. Po Maďarskom povstaní v roku 1956 bol odstránený.
Košutov znak sa posledný raz používal pri Maďarskom povstaní v roku 1956.
Od roku 1957 bol štátnym znakom tzv. Kádárov znak (Kádár-címer), štít bol delený na tri vodorovné pruhy s farbami trikolóry. Nad štítom bola červená päťramenná zlato lemovaná hviezda, z ktorej vychádzali za štít zlaté lúče. Okolo boli zlaté obilné klasy ovinuté z ľavej strany stuhou v národných farbách a z pravej strany červenou stuhou.
Po páde komunizmu bol súčasný štátny znak prijatý 3. júla 1990.

Iné projektyUpraviť