Žaškovský potok

Žaškovský potok je potok na dolnej Orave, v juhozápadnej časti okresu Dolný Kubín. Je to ľavostranný prítok Oravy, meria 5,7 km a je tokom IV. rádu.

Žaškovský potok
Dĺžka toku 5,7 km
Plocha povodia ? km²
Rád toku IV.
Povodie Orava
Prameň Ostrý, Veľká Fatra
Ústie Orava, Žaškov
Hydrologické poradie 4-21-04-066
Číslo recipienta 4-21-04-8306

PrameňUpraviť

Potok pramení vo Veľkej Fatre, v podcelku Šípska Fatra, na severnom svahu Ostrého (1 066,6 m n. m.) v nadmorskej výške cca 735 m n. m.

Opis tokuUpraviť

Od prameňa tečie severovýchodným smerom dolinou Uhlisko a vteká do Oravskej vrchoviny, kde priberá prvý prítok zľava (558,2 m n. m.). Potom pokračuje na krátkom úseku na sever a vstupuje do intravilánu obce Žaškov, kde priberá najprv sprava prítok z oblasti Panského hája a opäť sprava prítok z oblasti Chrástky. Ďalej sa tok stáča prechodne na západ, z ľavej strany priberá krátky prítok z oblasti Dymáckej role a definitívne sa stáča severozápadným smerom. Preteká celou obcou, pričom postupne priberá viaceré prítoky: zľava prítok z východného svahu Šípu (1 169,5 m n. m.), sprava spod Zemianskeho dielu (757,6 m n. m.), opäť zľava prítok zo severovýchodného svahu Šípu a z južného svahu Žaškovského Šípu (940,3 m n. m.). Napokon sa na okraji obce vlieva v nadmorskej výške približne 448 m n. m. do Oravy.