Žaškovský potok je potok na dolnej Orave[1], v juhozápadnej časti okresu Dolný Kubín. Je to ľavostranný prítok Oravy, meria 5,7 km a je tokom IV. rádu.

Žaškovský potok
potok
Zdrojnica Ostré, Veľká Fatra
Ústie Orava, Žaškov
Dĺžka 5,7 km
Povodie Orava
Rád toku IV.
Hydrologické poradie 4-21-04-066
Číslo recipienta 4-21-04-8306
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň upraviť

Potok pramení vo Veľkej Fatre, v podcelku Šípska Fatra[2], na severnom svahu Ostrého (1 066,6 m n. m.) v nadmorskej výške cca 735 m n. m.

Opis toku upraviť

Od prameňa tečie severovýchodným smerom dolinou Uhlisko a vteká do Oravskej vrchoviny, kde priberá prvý prítok zľava (558,2 m n. m.). Potom pokračuje na krátkom úseku na sever a vstupuje do intravilánu obce Žaškov, kde priberá najprv sprava prítok z oblasti Panského hája a opäť sprava prítok z oblasti Chrástky. Ďalej sa tok stáča prechodne na západ, z ľavej strany priberá krátky prítok z oblasti Dymáckej role a definitívne sa stáča severozápadným smerom. Preteká celou obcou, pričom postupne priberá viaceré prítoky: zľava prítok z východného svahu Šípu (1 169,5 m n. m.), sprava spod Zemianskeho dielu (757,6 m n. m.), opäť zľava prítok zo severovýchodného svahu Šípu a z južného svahu Žaškovského Šípu (940,3 m n. m.). Napokon sa na okraji obce vlieva v nadmorskej výške približne 448 m n. m. do Oravy.[3]

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-02-25]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-10-22]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-02-25]. Dostupné online.