Žiak

rozlišovacia stránka

Žiak (< stredov. lat. diacus (príp. diaconus) - diak(on) < stredov. gr. diakos < starogr. diakonos - sluha, prisluhovač; posol; diakon[1][2][3]) môže byť:

  • jedinec, ktorý sa vzdeláva vo vzdelávacej inštitúcii školského charakteru, v užšom zmysle len takejto inštitúcii nižšieho typu, zastarano vysokoškolák (najmä kňazskej školy), pozri žiak (škola)
  • člen (cvičenec) telovýchovnej a športovej organizácie majúci do 14 rokov, pozri žiak (cvičenec)
  • jedinec, ktorý sa od niekoho (najmä umelca alebo vedca) niečo učí alebo naučil; odchovanec, stúpenec, vyznávač, pozri pod odchovanec a stúpenec
  • zriedkavo alebo zastarano: začiatočník
  • v dávnej slovenčine: školský učiteľ
  • priezvisko:

ZdrojeUpraviť


 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.