20. roky 20. storočia

desaťročie

Roky 1920 – 1929, súhrnne zvané 20. roky 20. storočia, boli v celosvetovom meradle dobou relatívnej prosperity, spojené so zotavením po prvej svetovej vojne, avšak zároveň už hostili udalosti, ktoré boli predzvesťou druhej svetovej vojny.

Storočia:
 19. storočie20. storočie21. storočie 
Dekády:
 10. roky20. roky 20. storočia30. roky 
Roky:
 1920  1921  1922  1923  1924  1925  1926  1927  1928  1929 
Fotomontáž rôznych udalostí 20. rokov 20. storočia.

Udalosti

upraviť