20. roky 5. storočia pred Kr.

desaťročie
Storočia:
 6. storočie pred Kr.5. storočie pred Kr.4. storočie pred Kr. 
Dekády:
 30. roky20. roky 5. storočia pred Kr.10. roky 
Roky (pred Kr.):

 429  428  427  426  425  424  423  422  421  420

Narodenia

upraviť
  • Archytas, grécky filozof, vedec a predstaviteľ pytagoreizmu
  • Platón, ako prvý sa zmieňoval o Atlantíde

Úmrtia

upraviť
  • Xerxes II., perzský veľkokráľ
  • Anaxagoras, grécky predsokratovský filozof
  • Perikles, politik a zástanca demokracie v starovekých Aténach