30. roky 1. storočia

desaťročie
Storočia:
 1. storočie pred Kr.1. storočie2. storočie 
Dekády:
 20. roky30. roky 1. storočia40. roky 
Roky:
 30  31  32  33  34  35  36  37  38  39 

Udalosti upraviť