40. roky 1. storočia

desaťročie
Storočia:
 1. storočie pred Kr.1. storočie2. storočie 
Dekády:
 30. roky40. roky 1. storočia50. roky 
Roky:
 40  41  42  43  44  45  46  47  48  49 

Udalosti upraviť