Roky:
455 454 453 452 451450 pred Kr.449 448 447 446 445
Desaťročia:
60. roky50. roky 5. storočia pred Kr.40. roky
Storočia:
6. storočie pred Kr.5. storočie pred Kr.4. storočie pred Kr.

Rok 450 pred Kr. v oblastiach:
Kultúra
HudbaUmenie


Zoznam vládcov:
Predstavitelia štátovVedúce osobnosti

Udalosti upraviť

V Ríme bola vytvorená druhá desaťčlenná komisia pre spísanie zvykového práva (decemviri legibus scribundis). Tvorilo ju päť patricijov a päť plebejcov. Pokračovala v činnosti komisie z roku 451 pred Kr. a jej členovia pridali k prvým desiatim tabuliam ešte ďalšie dve tabule.

Pretože členovia komisie zneužívali svoje postavenie a odmietali ukončiť svoju činnosť v predpísanom termíne, vznikli nepokoje medzi rímskymi plebejcami a činnosť komisie bola násilne skončená.