60. roky 19. storočia

desaťročie
Storočia:
 18. storočie19. storočie20. storočie 
Dekády:
 50. roky60. roky 19. storočia70. roky 
Roky:
 1860  1861  1862  1863  1864  1865  1866  1867  1868  1869 

Udalosti upraviť