70. roky 19. storočia

desaťročie
Storočia:
 18. storočie19. storočie20. storočie 
Dekády:
 60. roky70. roky 19. storočia80. roky 
Roky:
 1870  1871  1872  1873  1874  1875  1876  1877  1878  1879 

Udalosti upraviť