ABC (prvá pomoc)

ABC je skratka anglických slov Airway (dýchacie cesty), Breathing (dýchanie) a Circulation (cirkulácia-obeh). Je to pomôcka na zapamätanie priorít pri kontrole a liečbe mnohých akútnych situácií v medicíne od prvej pomoci až po nemocničnú liečbu. Dýchacie cesty, dýchanie a (krvná) cirkulácia sú životne dôležité a v tomto poradí ich treba riešiť.

A - Airway - Dýchacie cestyUpraviť

Ak sú dýchacie cesty pacienta blokované, kyslík sa nedostane do pľúc a tým ani do krvného obehu. Zaistenie voľných dýchacích ciest je prvý krok pri liečbe každého pacienta. Obvyklým problémom dýchacích ciest je ich blokovanie jazykom alebo dáveným jedlom.

Úvodné spriechodnenie dýchacích ciest sa často dosiahne „záklonom hlavy - povytiahnutím brady“ alebo technikou zvanou uvoľnenie čelustí; niekedy je však nutné pristúpiť aj k iným postupom - intubácii alebo koniotómii.

B - Breathing - DýchanieUpraviť

Po zabezpečení priechodnosti dýchacích ciest pacienta sa pristupuje ku kontrole jeho dýchania. Obvykle sú zistené nasledovné stavy: normálne dýchanie, hlučné dýchanie, lapavé dýchanie (dýchavica) alebo kašľanie. Záchranca postupuje podľa natrénovaných inštrukcií. Obvykle v tomto bode sa ujasní, či pacient bude potrebovať záchrannú akciu - umelé dýchanie alebo stabilizovanú polohu.

C - Circulation - Cirkulácia (krvný obeh)Upraviť

Ak môže byť kyslík dopravený do pľúc čistými dýchacími cestami a efektívnym dýchaním, potrebná je cirkulácia krvi na prenos kyslíka po organizme. Kontrola aktívnej cirkulácie krvi sa realizuje viacerými spôsobmi - zistením pulzu, analýzou EKG alebo zistením času pre znovunaplnenie kapilár (vlásočníc).

DiskusiaUpraviť

Techniky aplikované v uvedených 3 krokoch sa budú líšiť podľa tréningu, praxe a často aj podľa národnosti záchrancu, pretože jednotlivé národné inštitúcie určujúce predpisy pre poskytovanie prvej pomoci môžu určiť priority odlišne.

Bližšie informácie v hlavnom článku: Prvá pomoc

Pozri ajUpraviť

Externé odkazyUpraviť