Absorpcia K

Absorpcia K alebo zachytenie K je premena jadra atómu, pri ktorom jadro zachytí elektrón svojho vlastného atómu. Následkom toho sa jeden protón zmení na neutrón a protónové číslo poklesne o 1. Nukleónové číslo sa nezmení (-1 protón, + 1 neutrón). Atóm emituje neutríno a kvantum röntgenového žiarenia.

Absorpcia K bola predpovedaná v roku 1936, experimentálne potvrdená o 2 roky neskôr. Stretávame sa s ňou pri nuklidoch, ktoré majú menší počet neutrónov ako stabilné izotopy.

Okrem Absorpcie K existuje i absorpcia L, M a ďalšie, podľa toho, z ktorej energetickej hladiny pochádza zachytený elektrón. Od tejto hladiny závisí i príslušné vyžiarené kvantum rtg žiarenia.

ZdrojUpraviť