Absorpcia K alebo zachytenie K je premena jadra atómu, pri ktorom jadro zachytí elektrón svojho vlastného atómu.[1] Následkom toho sa jeden protón zmení na neutrón a protónové číslo poklesne o 1. Nukleónové číslo sa nezmení (-1 protón, + 1 neutrón). Atóm emituje neutríno a kvantum röntgenového žiarenia.[1]

Absorpcia K bola predpovedaná v roku 1936, experimentálne potvrdená o 2 roky neskôr. Stretávame sa s ňou pri nuklidoch, ktoré majú menší počet neutrónov ako stabilné izotopy.[1]

Okrem Absorpcie K existuje i absorpcia L, M a ďalšie, podľa toho, z ktorej energetickej hladiny pochádza zachytený elektrón. Od tejto hladiny závisí i príslušné vyžiarené kvantum röntgenového žiarenia.[1]

Referencie upraviť

  1. a b c d absorpcia K. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 1999. 696 s. ISBN 80-224-0554-X. Zväzok 1. (A – Belk), s. 32.