Abstraktná poézia

Abstraktná poézia je typ bezpredmetnej poézie zbavenej významovej logiky, založenej na vlastnom jazyku vytvorenom na základe jeho zvukových vlastností. Estetický zážitok tak nevytvára obsah básne ale jej fonémy a ich zvukové usporiadanie. Jej pôvod sa odvodzuje od dadaizmu a kubofuturizmu. Inšpiráciu hľadá v ľudovej slovesnosti a literatúre pre deti. Jej slovenský predstaviteľ je napríklad Samo Bohdan Hroboň.

Pozri ajUpraviť

ZdrojUpraviť