Absurdno (z lat. absurdus – nezmyselný, hoci pôvodný význam bol zle znejúci, nepríjemný pre sluch[2]) je filozofický termín pre absurdný, nezmyselný jav či skutočnosť[3] alebo oblasť absurdných, nezmyselných javov či skutočností.[4]

Grécky mytologický hrdina Sizyfos (maľba Franza von Stucka, 1920), ktorý je podľa francúzskeho filozofa Alberta Camusa personifikáciou absurdnosti ľudského života.[1]

Referencie upraviť

  1. Camus, Albert. Le Mythe de Sisyphe. Paris : Éditions Gallimard, 1942.
  2. absurdný. In: KRÁLIK, Ľubor. Stručný etymologický slovník slovenčiny. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2015. 704 s. ISBN 978-80-224-1493-7. S. 34.
  3. absurdno. In Buzássyová, Klára – Jarošová, Alexandra (eds.). Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2006. ISBN 80-224-0932-4, s. 65.
  4. absurdno. In Balážová, Ľubica – Bosák, Ján (eds.). Slovník cudzích slov: akademický. 2. dopl. a prepr. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2005. ISBN 80-10-00381-6.

Pozri aj upraviť