Bezčrevovce

(Presmerované z Acoelomorpha)

Bezčrevovce (lat. Acoelomorpha) v užšom zmysle sú jeden z dvoch taxónov patriacich do Xenacoelomorpha (=Acoelomorpha + xenoturbely)[1]. Staršie sa takto chápané bezčrevovce klasifikovali ako (popri prvoústovcoch a druhoústovcoch tretia) vývojová vetva dvojstranovcov, ktorá sa alternatívne nazývala acélomáty (Acoelomata). Ešte staršie sa zaraďovali do ploskavcov (pozri článok ploskule).

Bezčrevovce
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Acoelomorpha
Baguña & Riutort, 2004
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Bezčrevovce v širšom zmysle

upraviť

Existujú dva druhy širšieho vymedzenia bezčrevovcov (bezčrevovce v širšom zmysle):

  • a) Novšie sa názov bezčrevovce (Acoelomorpha) niekedy používa ako alternatívne označenie taxónu Xenacoelomorpha (pozri vyššie), t.j. do bezčrevovcov (Acoelomorpha) sú zahrnuté aj xenoturbely.
  • b) Staršie sa naopak ojedinele do bezčrevovcov zaraďovali aj katenuly (Catenulidea). Bezčrevovce (Acoelomorpha) v širšom zmysle (mali postavenie kmeňa) sa v takom prípade delili na dve triedy: bezčrevovce (Acoelomorpha) v užšom zmysle a katenuly (Catenulidea) (porov. Pančík 2008). V súčasnosti sa však katenuly už jednoznačne zaraďujú nie k bezčrevovcom, ale do ploskavcov.

Nasledujúci text sa zaoberá iba bezčrevovcami v užšom zmysle.

Charakteristika

upraviť

Sú to veľmi primitívne živočíchy tradične zaraďované k ploskuliam, niektoré sa stavbou tela blížia planuloidnému štádiu. Majú ešte difúznu nervovú sústavu a nemajú protonefrídie ani črevo, trávenie zabezpečuje tráviaci parenchým. Otázkou zostáva, či ich jednoduchosť je primárny stav, alebo či nejde o výsledok degradačného vývoja, prvá alternatíva je však pravdepodobnejšia. Patrí sem predovšetkým rad bezčrevovky (Acoela), je to archaická morská skupina. K najprimitívnejším bezčrevovkám patrí atlantickostredomorský druh Diopisthoporus longitubus – tento druh sa ešte neplazí po podklade a samice majú zachovanú dokonca pôvodnú (?) radiálnu symetriu.

Systematika

upraviť

trieda [a/alebo kmeň] bezčrevovce (Acoelomorpha [v užšom zmysle]/Acoela v širšom zmysle) :

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Bezčrevovce
  1. Leonid L. Moroz, Hiroaki Nakano, Albert J. Poustka, Andreas Wallberg, Kevin J. Peterson, Maximilian J. Telford: Acoelomorph flatworms are deuterostomes related to Xenoturbella in: Nature febr. 2011, str. 255 – 258