Acélomáty (iné názvy: acoelomáty[1], [ak sa považujú za prvoústovce:] necélomové prvoústovce[2], staršie mezenchýmové červy; lat. Acoelomata) je taxón dvojstranovcov.

Acélomáty

Ploskuľa Pseudobiceros hancockanus
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Acoelomata
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Staršie systémy

upraviť

Termínom Acoelomata boli v starších systémoch označované živočíchy (presnejšie prvoústovce) bez súvislej telovej dutiny. Patrili sem:

V širšom zmysle acélomáty zahŕňali aj pseudocélomáty (Pseudocoelomata) - porov. napr. tradičný systém uvedený v článku prvoústovce.

Systémy na začiatku 21. storočia

upraviť

V niektorých systémoch na začiatku 21. storočia taxón acélomáty (Acoelomata) zahŕňal len taxón bezčrevovce (lat. Acoelomorpha) a už nepatril do prvoústovcov, ale tvoril taxón paralelný k prvoústovcom (a druhoústovcom). Čiže dvojstranovce (Bilateralia) sa v týchto systémoch delili na 4 základné vetvy: morulovce (Mesozoa), acélomáty (Acoelomata), prvoústovce (Protostomata/Protostomia) a druhoústovce (Deuterostomata/Deuterostomia).

Ako dôvod tejto redukcie taxónu na bezčrevovce V. Franc 2005 uvádza skutočnosť, že vyššie spomínaný typ telovej dutiny nevystupuje ako fyleticky významný, ale skôr konvergentný znak. Usporiadanie dvojstranovcov je preto postavené na súbore iných znakov. Ako najprimitívnejšie dvojstranovce potom vystupujú bezčrevné ploskule, v starších systémoch zaraďované ako trieda (lat. Acoelomorpha), alebo dokonca ako rad (lat. Acoela), do kmeňa ploskavce (Plathelminthes). Podľa názorov systematikov na začiatku 21. storočia predstavujú pôvodný, veľmi primitívny typ, ktorý spája voľne žijúce (t. j. neparazitické) dvojstranovce s mechúrnikmi (lat. Coelenterata), najmä s rebrovkami (lat. Ctenophora). Systematiku pozri v článku bezčrevovce.

Podľa niektorých názorov (po roku 2011) však bezčrevovce asi patria (spolu s Xenoturbellida) do druhústovcov - o tom porovnaj informácie v článkoch bezčrevovce, xenoturbely, druhoústovce a dvojstranovce.

Súčasné systémy

upraviť

V najnovších systémoch sa taxón acélomáty (Acoelomata) už nevyskytuje. Pracuje sa už len s termínom Acoelomorpha.

  1. acoelomáty. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 1999. 696 s. ISBN 80-224-0554-X. Zväzok 1. (A – Belk), s. 40.
  2. UŠÁKOVÁ, K., MATIS, D., KOVÁČ, V. Biológia pre gymnáziá 4. Bratislava: SPN, 2002. ISBN 80-08-03328-2.S. 22