Morulovce (iné názvy: mesozoá, mezozoá[1]; lat. Mesozoa) sú taxón (hodnotený napr. ako kmeň) prvoústovcov (Protostomia). V minulosti bol mylne považovaný za bazálny taxón mnohobunkových živočíchov (Metazoa) alebo dvostranovcov (Bilateralia).

Morulovce

Dicyema macrocephalum
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Mesozoa
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Charakteristika upraviť

Sú to endoparazity morských živočíchov s nanajvýš jednoduchou stavbou tela. Na povrchu sú obalové bunky, vnútri sa nachádzajú tzv. osové bunky, ktoré slúžia na rozmnožovanie.[2]

Systematika upraviť

Zaradenie v systéme upraviť

Morulovce jednoznačne patria do prvoústovcov (presnejšie: špirálovcov v dnes najbežnejšom ponímaní tohto slova), ale ich presné umiestnenie v rámci systému prvoústovcov je sporné. Občasné názory, že taxón treba rozdeliť na dva úplne samostatné a nepríbuzné taxóny (sépiovicovky a plazmódiovce) sa v roku 2022 ukázali ako pravdepodobne nesprávne.[3]

Na konci 20. a začiatku 21. storočia sa morulovce zaraďovali mimo prvoústovcov, a to najprv ako veľmi primitívne mnohobunkové živočíchy (napr. v postavení oddelenia a/alebo kmeňa) a neskôr ako primitívne (parazitizmom extrémne zjednodušené) dvojstranovce (napr. v postavení infraoddelenia či vývojovej vetvy). V. Franc 2005 uvádzal, že "doteraz nie je jasné, či je jednoduchosť ich [teda morulovcov] primárnym znakom (najmä Rhombozoa by v tom prípade boli veľmi blízke prvokom.), alebo je výsledkom extrémnej parazitárnej regresie".[2]

Vnútorná systematika upraviť

morulovce (Mesozoa):[2][3]

Zdroje upraviť

  1. MASÁR, I: Niektoré dynamické črty zoologickej a botanickej no­menklatúry. In: Kultúra slova 1985, č. 9, str. 289-294 [1] S. 294
  2. a b c PaedDr. Valerián Franc CSc.: Systém a fylogenéza živočíchov – bezchordáty – zdroj, z ktorého (pôvodne) úplne alebo čiastočne čerpal tento článok.
  3. a b Drábková, Marie et al. (2022). Different phylogenomic methods support monophyly of enigmatic ‘Mesozoa’ (Dicyemida + Orthonectida, Lophotrochozoa). Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 289. 10.1098/rspb.2022.0683. [2]