Adamka je potok na hornej Orave, na území okresu Námestovo.[1] Je to pravostranný prítok Bielej Oravy, meria 4 km a je tokom IV. rádu.

Adamka
potok
Zdrojnica Magurka, Oravská Magura
Ústie Biela Orava, Vavrečka
Dĺžka km
Povodie Orava
Rád toku IV.
Hydrologické poradie 4-21-03-100
Číslo recipienta 4-21-03-10251
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň

upraviť

Pramení v Oravskej Magure, v geomorfologickom podcelku Budín[2], na juhozápadnom svahu Magurky (1 107,2 m n. m.), v oblasti Sedla pod Magurkou, v nadmorskej výške približne 975 m n. m.

Opis toku

upraviť

V pramennej oblasti priberá dve krátke pravostranné zdrojnice, tečie severozápadným smerom, oblúkom sa potom prechodne stáča na sever a vstupuje do Oravskej kotliny. Následne pokračuje severoseverozápadným smerom na pomedzí obcí Ťapešovo a Vavrečka, sprava sa oddeľuje vedľajšie rameno, ktoré pokračuje cez Vavrečku na sever a ústi do susednej Vavrečanky. Hlavný tok Adamky sa západne od obce Vavrečka vlieva v nadmorskej výške cca 615 m n. m. do Bielej Oravy.[3]

Iné názvy

upraviť
  • Veliký potok
  • Vavrečský potok
  • Javorina
  • Črtisko, Čertisko
  • Majtán, Milan - Rymut, Kazimierz: Hydronymia povodia Oravy. 1. vyd. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2006. 208 s. ISBN 80-224-0906-5
  • Turistický atlas Slovensko 1:50 000, SHOCART, Zádveřice 2005
  • Oravské Beskydy - Vodná nádrž Orava, Edícia turistických máp 1:50 000, VKÚ, a.s., Harmanec 1994

Referencie

upraviť
  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-02-19]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-10-20]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-02-19]. Dostupné online.