Podplukovník Adolf Adámek (* 5. jún 1903, Plzeň, Česko – † 19. október 1949, Plzeň, Česko) bol menej známy český dôstojník, podplukovník čs. letectva, entomológ, hlavne lepidopterológ.

Narodil sa v roku 1903 v Plzni. Národnosti bol českej. Po skončení základnej školy pôsobil ako vojak z povolania - dôstojník čs. letectva a za okupácie vrchný tajomník v Plzni. Zapojil sa do odboja počas druhej svetovej vojny. Neskôr bol nacistami zatknutý. Zomrel po vojne roku 1949 v Plzni na následky útrap počas väznenia.

Patril medzi entomológov, ktorí boli aktívni aj publikačne. Písal články, ktoré zverejňoval v Časopise Čs. spol. entomologické a v brnianskych Entomologických listoch. Pre slovenskú entomológiu má význam hlavne jeho práca: "Druhy rodu Parnassius v povodí Moravy", z roku 1944, ktorá boli publikovaná v brnianskych Entomologických listoch. Tento článok bol zrejme jednou z prvých prác, ktorá sa komlexnejšie zaoberala rodom Parnassius na uzemí nášho štátu.

Zdroje informácií o autorovi

upraviť
  • Kudla, M.: 1950, † Pplk. Adolf Adámek. Časopis československé společnosti entomologické, XLVII (1 – 2), 72 – 73.
  • Hrubý, K.: 1964, Prodromus Lepidopter Slovenska, SAV Bratislava, 80, 82.
  • Koleška, Z.: 1979, Adámek Adolf. In: Zprávy Čs. spol. ent. při ČSAV, Praha, 15: 3.
  • Gaedike, R. & Groll, E. K. eds. 2001, Entomologen der Welt (Biografien, Sammlungsverbleib). Datenbank, DEI Eberswalde im ZALF e. V.: „Adámek Adolf“.

Bibliografia

upraviť
  • Adámek, A.: 1938, Několik poznatků k fauně lepidopter Moravy, se zřetelem na Olomouc a okolí. Čas. Čsl. spol. entomologické (Praha), XXXV., 49.
  • Adámek, A.: 1938, Některé zajímavé nálezy motýlů z Moravy. Čas. Čsl. spol. entomologické (Praha), XXXV., 68.
  • Adámek, A.: 1939, Výskyt Poecilopsis isabellae Harrison na Olomoucku. Entomologické listy, 2, 8 – 9, Brno.
  • Adámek, A.: 1939, Zajímavé úlovky motýlů z Olomoucka. Entomologické listy, 2, 64, Brno.