Entomológia

vedný odbor zoológie, ktorý sa zaoberá štúdiom hmyzu

Entomológia (z gr. en-tomon = vrezaný, vrezaná vec + logos = reč, slovo, rozum, filozofická náuka…) je vedný odbor zoológie, ktorý sa zaoberá štúdiom hmyzu (Insecta).

druh chrobáka Diaprepes abbreviatus

Entomologické disciplíny upraviť

História upraviť

Prvým človekom v histórii ľudskej spoločnosti, ktorý sa zaoberal entomológiou bol v štvrtom storočí pred našim letopočtom Aristoteles (384 pred Kr. – 322 pred Kr.). Tento staroveký grécky vedec a filozof dal základ vzniku zoológie, t. j. vede, ktorá sa zaoberá výskumom živočíchov a zahŕňa v rámci svojho výskumu i obrovskú skupinu malých živočíchov – hmyz. Práve Aristoteles má hlavný podiel na založení a definovaní vedného úseku zoológie, ako vede o hmyze, tzv. entomológie. Aj názov tejto vedy – entomológia (z gréckeho εντομος) pochádza od Aristotela, lebo entomon znamená po grécky hmyz a logos je veda.

Entomológia na Slovensku upraviť

V histórii slovenskej entomológie sú mnohí entomológovia iného pôvodu, ako slovenského. Ide o entomológov, ktorí boli pôvodom z Rakúska, Uhorska, Čiech, Poľska, Talianska, Nemecka, Anglicka, ale i iných krajín. V minulosti sa entomológii venovali ľudia z iných profesií a amatérski entomológovia prispeli k rozvoju tejto vedy.

Bežnou činnosťou s entomologickým charakterom v histórii bolo včelárstvo. V ďalšom období hmyz skôr vystupuje ako nepriateľ ľudí, lebo ich pripravoval o časť úrody, ktorá sa v tej dobe značne ťažko získavala.

V období stredoveku (5. – 15. storočie) dochádza vplyvom náboženstva a jeho dogiem k celkovej stagnácii rozvoja všetkých prírodných vied a tradujú sa naďalej v celej vede,[chýba zdroj] a teda i v entomológii omyly Aristotela zo staroveku a zastáva a uznáva sa za správne mnoho poloprávd a skreslených, nevedeckých záverov.

Začiatkom 14. storočia sa v Európe začína šíriť nový myšlienkový prúd, ktorý mal svoj pôvod v Taliansku vo Florencii. Bola to renesancia, ktorá znamená „znovuzrodenie“ pôvodných antických myšlienok. Toto obdobie malo význam pre celkové uvoľnenie názorov na štúdium prírodných vied a formujú sa nové, moderné názory, ktoré ovplyvnili mnohých významných entomológov v ich budúcom prírodovednom výskume.

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť