Dipterológia je náuka o dvojkrídlom hmyze (rad: Diptera). Je to súčasť entomológie. Osoba venujúca sa dipterológii je dipterológ.