Parnassiológia

Parnassiológia je náuka o rode motýľov jasoň (lat. Parnassius Latreille, 1804). Je to súčasť entomológie. Osoba venujúca sa parnassiológii sa nazýva parnassiológ.

K významným parnassiológom patrili v minulosti napr.: Dr. Felix Bryk, Aristides von Caradja, Curt Jacobus Eisner, Roger Verity, Paul Pekarský, Alois Friedrich Rogenhofer, Ján Zelný, Otto Slabý a mnohí iní.