Paul Pekarský (aj Pavol Pekarský, Pavel Pekarski) (* 1895, Ostrava – † 4. október 1989, Ettlingen, Nemecko) bol česko-nemecký entomológ – amatér. Väčšiu časť svojho života prežil v Ostrave, kde bol i členom entomologickej sekcie Prírodovedeckej spoločnosti v Ostrave.

Paul Pekarský
česko-nemecký entomológ
Narodenie1895
Ostrava
Úmrtie4. október 1989
Ettlingen, Nemecko

Životopis

upraviť

Narodil sa v Ostrave. Po skončení základnej školy sa vyučil za elektrikára – silnoprúdara a v tomto povolaní pôsobil po celý svoj život. Po II. svetovej vojne v roku 1946 sa musel presťahovať ako vysídlenec zo Sudet, ktorý mal nemecký pôvod, do Nemeckej spolkovej republiky, kde pôsobil až do svojej smrti.

Zaoberal sa hlavne štúdiom a zberom motýľov, ktoré v rokoch 19081945 prevádzal na území Čiech, Moravy, Slovenska i v zahraničí. V tridsiatych rokoch 20. storočia sa aktívne zaoberal štúdiom motýľov na Ostravsku. Venoval sa hlavne skupine motýľov z rodu Parnassius, ktorý študoval prevažne na území Slovenských Karpát. Prieskum motýľov druhu Parnassius apollo vykonával hlavne vo Veľkej Fatre a jej okolí. Objavil niektoré nové lokality výskytu tohto motýľa na území Veľkej Fatry. O jasoňovi červenookom napísal dosť rozsiahle a zaujímavé dielo: „Parnassius apollo L. in den Karpaten“, ktoré vyšlo v rokoch 1953 – 1954 v časopise Zeitschrift der Wiener Entomologisches Gesellschaft. Zaoberal sa okrem toho i formami niektorých druhov hmyzu, hlavne druhom nočného motýľa Luperina zollikofferi F., kde študoval hlavne jej formu internigrata. Svoje údaje o zbierkovom materiále poskytol Dr. Karlovi Hrubému k napísaniu diela Prodromus lepidopter Slovenska (1964), kde sú tieto údaje označené skratkou „Pe.“

Po roku 1946 pôsobil na území vtedajšej NSR. Tu robil prieskum motýľov najmä v oblasti Bádenska-Württemberska) a hlavne okolia svojho nového bydliska, Ettlingenu. Tu mnohokrát navštívil oblasť Hardtwaldu pri Ettlingene, kde robil komplexný výskum motýľov a dokumentoval ho bohatým zbierkovým materiálom. Nebol bežným zberateľom, ale patril k skutočne veľmi dobrým odborníkom a svoje zbery prevádzal na vysokej vedeckej úrovni, napriek skutočnosti, že bol iba amatérskym lepidopterológom. Bol tiež aktívnym spolupracovníkom nemeckého múzea v Karlsruhe. Svoju zbierku motýľov z tohto obdobia, ako i zbierku pohľadníc a fotografií lokalít, kde prevádzal svoje zbery, ešte za svojho života daroval nemeckému múzeu v Karlsruhe.

Zomrel v Ettlingene v relatívne vysokom veku 94 rokov.

Zbierka Paula Pekarského sa zachovala v Mestskom múzeu v Ostrave. Táto časť jeho zbierky obsahuje asi 7 000 exemplárov, prevažne rodu Parnassius z palearktickej oblasti, pričom väčšina jedincov pochádza z oblasti Karpát. Jej súčasťou je tiež regionálna kolekcia motýľov Ostravskej oblasti. Nemecké druhy motýľov prevažne z územia Bádenska – Württemberska sú uložené v Nemecku v Staatliches Museum für Naturkunde v Karlsruhe. Táto časť jeho zbierky je jeho „druhá zbierka“, lebo prvú svoju zbierku musel zanechať po vojne na území vtedajšieho Československa. Túto „druhú“ časť svojej zbierky zanechal múzeu ešte počas svojho života, za čo mu oficiálne vyslovilo poďakovanie krajiny Ministerium für Wissenchschaft und Kunst Badenska – Württemberska prostredníctvom vtedajšieho ministra NSR Englera dňa 11. 7. 1983.

Bibliografia

upraviť
  • Pekarsky, P.: 1936, Ein Fund von Sidemia zollikofferi ab. internigrata in Europa. Entom. Rundschau, 53, 327 – 328, Stuttgart.
  • Pekarsky, P.: 1953, Parnassius apollo L. in den Karpaten. Zeitschrift der Wiener Entomologisches Gesellschaft, 38 – 39, Wien.
  • Pekarsky, P.: 1954, Parnassius apollo L. in den Karpaten; seine Geschichte und Formenbildung. Zeitschrift der Wiener entomologischen Gesellschaft, Wien, 39, 7, 257 – 264.
  • Pekarsky, P.: 19??, Erinnerungen an Gaurotes excellens (Brancsik) (Coleoptera, Cerambycidae). 2 pp.
  • Hrubý, K.: 1964, Prodromus lepidopter Slovenska, SAV, Bratislava, 78, 100: (časť bibliografie a zbierkový prameň.)
  • Koleška, Z.: 1989, Zprávy Čs. spol. ent., Praha 25: 389.
  • Ebert, G.: 1992, PAUL PEKARSKY † 1895 – 1989, Carolinea, 50, Karlsruhe, 208 + portrét.