Zoznam slovenských entomológov

zoznamový článok projektov Wikimedia

Tento článok obsahuje zoznam slovenských i zahraničných entomológov a prírodovedcov s významom pre Slovensko. Postupne bude tento zoznam entomológov doplňovaný a rozširovaný. Nie sú tu uvedení včelári, napriek tomu, že i tento odbor sa zahrňuje z istého hľadiska pod entomológiu.

AUpraviť

BUpraviť

CUpraviť

ČUpraviť

DUpraviť

ĎUpraviť

EUpraviť

FUpraviť

GUpraviť

HUpraviť

CHUpraviť

IUpraviť

JUpraviť

KUpraviť

LUpraviť

MUpraviť

NUpraviť

OUpraviť

PUpraviť

RUpraviť

SUpraviť

ŠUpraviť

TUpraviť

UUpraviť

VUpraviť

WUpraviť

ZUpraviť

ŽUpraviť