Johann Baptista Grossinger

Johann Baptista Grossinger (* (25?) 27. september 1728, Komárno – † 2. január 1803, Komárno) bol menej známy, ale významný slovenský prírodovedec, kňaz – jezuita, stredoškolský profesor, zoológ a entomológ.

 RodinaUpraviť

  • otec: Kristián Grasinger
  • matka: Terézia

Narodil sa v Komárne. Po skončení základnej školy pokračuje ďalej v štúdiu v Komárne a neskôr v Trnave a Trenčíne, kde vstúpil do jezuitského rádu. V roku 1748 prednášal na škole v Užhorode, odkiaľ sa vracia nazad do Trnavy, z ktorej odchádza študovať filozofiu do Grazu (Štajerský Hradec). V roku 1750 zložil skúšky v Banskej Bystrici, kde pôsobil asi tri roky. Neskôr pracuje ako stredoškolský profesor v maďarskom Győri a potom v Trenčíne a Košiciach.

Ako prírodovedec sa veľmi zaujímal o prírodné pomery vtedajšieho Uhorska, ale i všetkých oblastí, kde počas svojho života pôsobil. Zoologický i entomologický prieskum robil v okolí Trnavy, Trenčína, Banskej Bystrice, Košíc i Užhorodu. Neskôr zbieral i na Morave a v Čechách. V neskorších rokoch robil prieskum hlavne v okolí Komárna, kde pôsobil od roku 1780, ako farár v komárňanskej starej pevnosti.

Zdroje informácií o autoroviUpraviť

  • Záznam o narodení a krste v matrike farnosti Komárno; pokrstený ako Joannes Grasinger
  • Abafi-Aigner, L.: 1897, Grossinger János. Rovartani Lapok, 4, 69 – 71.
  • Bober, J.: 1973, Malá encyklopédia bádateľov a vynálezcov. Obzor, Bratslava, 261.
  • Kolektív, 1978, Encyklopédia Slovenska II. Veda – SAV, Bratislava, 179.
  • Koleška, Z.: 1981, Seznam biografii čs. entomologů. 3. [Galuška – Herrmann]. Zprávy Čs. spol. ent. při ČSAV, Praha, 17: 78 – 79.
  • Gaedike, R. & Groll, E. K. eds. 2001, Entomologen der Welt (Biografien, Sammlungsverbleib). Datenbank, DEI Eberswalde im ZALF e. V.: „Grossinger, Johann Baptist“: (internet).
  • Groll, E. K. [ed.]: 2006, Entomologen der Welt (Biographien, Sammlungsverbleib). Datenbank 2. Version, DEI im ZALF e. V.: „Grossinger, Johann Baptist“: (internet).