Ferdinand Uhryk

prírodovedec, lekár a entomológ

MUDr. Ferdinand Uhryk alebo Nándor Uhryk (* 18. marec 1848, Košice, Slovensko – † 1909, Budapešť, Maďarsko) bol menej známy, ale pre uhorskú aj slovenskú entomológiu veľmi významný prírodovedec, lekár, entomológ a jeden so spoluautorov entomologickej časti rozsiahlej práce "Fauna regni Hungariae", ktorú spracoval spoločne s Lajosom Abafi-Aignerom a Jánosom Pávelom.

Ferdinand Uhryk
prírodovedec, lekár a entomológ
Ferdinand Uhryk
Iné menáNándor Uhryk
Narodenie18. marec 1848
Košice, Rakúske cisárstvo
Úmrtie1909
Budapešť, Rakúsko-Uhorsko
Národnosťmaďarská
RodičiaOndrej Uhrik
Apolónia Uhriková

Biografia

upraviť

Narodil sa v rodine Ondreja Uhrika a jeho manželky Apolónie rodenej Visznerovej. Ferdinand Uhryk bol maďarskej národnosti, ale pôvodom zo Slovenska. V roku 1905 je uvedený v Entomologen Adressbuch W. Junka v Berlíne. Má význam hlavne ako výskumník lepidopterofauny Uhorska, ale i niektorých oblastí Slovenska. Ferdinand Uhryk sa narodil v Košiciach roku 1849. Po skončení základnej a strednej školy študoval medicínu a potom pôsobil ako lekár v Budapešti. Počas svojho života publikoval niektoré svoje príspevky s entomologickou tématikou hlavne v maďarskom entomologickom časopise Rovartani lapok, kde publikoval v rokoch 1896 - 1903. Pre entomológiu majú význam hlavne jeho články, ktoré pojednávajú hlavne o motýľoch Uhorska a tiež z územia Slovenska. Zaoberal sa i štúdiom malých motýľovMicrolepidoptera. MUDr. Ferdinand Uhryk zomrel v Budapešti roku 1909. Jeho zbierka hmyzu je uložená v Maďarskom národnom múzeu v Budapešti.

Bibliografia

upraviť
 • Abafi-Aigner, A. L. & Pavel, J. & Uhryk, F.: 1896, Fauna regni Hungariae. Ordo Lepidoptera. Regia Societas Scientiarium Naturalium Hungarica, 3, 82 pp, Budapest.
 • Uhryk, F.: 1898, Újabb adatok Magyarország lepké-faunájához. Rovartani lapok, 5, 127 – 132, Budapest.
 • Uhryk, F.: 1898, Saturnia spini [...]. Rovartani lapok, 5(4): p. 84 – 85.
 • Uhryk, F.: 1902, Hypopta thrips és caestrum. Rovartani lapok, 9(2): p. 27 – 29.
 • Uhryk, F.: 1903, A magyar lepke-fauna bővülése. I. Rovartani lapok, 10(4): p. 67 - 69.
 • Uhryk, F.: 1903, A magyar lepke-fauna bővülése. II. Rovartani lapok, 10(5): p. 93 – 97.
 • Uhryk, F.: 1903, Újabb adatok a magyar lepké-faunához. Rovartani lapok, 10, p. 58 – 61, Budapest.

Externé odkazy

upraviť
 • Langhoffer, A.: 1900, Literatura. Entomologija u djelu Fauna regni Hungariae, 1896 – 1899. Glasnik hrvat. naravosl. društva XII, 1 – 3: p. 150 – 151.
 • Lósy, J.: 1910, Dr. Uhryk Nándor. Rovartani lapok, 17(10): p. 145 - 147.
 • Hrubý, K.: 1964, Prodromus Lepidopter Slovenska. SAV Bratislava, 65, 67: (časť bibliografie).
 • Okali, I. et al.: 1996, Slovník slovenských zoológov a zoológov so vzťahmi k územiu Slovenska. Stimul, Bratislava, 137 pp: 122.
 • Koleška, Z.: 1998, UHRYK Ferdinand (Nándor), Med.Dr.: 219, In: Seznam biografií československých entomologů (entomologové nežijíci) – II. Dodatky, doplňky a opravy biografických hesel „Seznamu biografií čs. entomologů (entomologové nežijíci) – I“ ve svazcích 1 – 15 z let 1979 – 1995, Klapalekiana, 34 (Suppl.): 1 – 238.
 • Gaedike, R. & Groll, E. K. eds. 2001, Entomologen der Welt (Biografien, Sammlungsverbleib). Datenbank, DEI Eberswalde im ZALF e. V.: „Uhryk Ferdinand (= Nándor)“: (internet).
 • Groll, E. K. [ed.]: 2006, Entomologen der Welt (Biographien, Sammlungsverbleib). Datenbank 2. Version, DEI im ZALF e. V.: „Uhryk Ferdinand (= Nándor)“: (internet).