Prof. MUDr. Otakar Nickerl alebo Ottokar Nickerl (* 22. január 1838, Praha – † 3. september 1920, Praha) bol český zoológ nemeckej národnosti, botanik, entomológlepidopterológ a koleopterológ, vysokoškolský profesor, doktor medicíny.

Otakar Nickerl
český lekár, vysokoškolský profesor, zoológ, botanik, entomológ – lepidopterológ a koleopterológ
Otakar Nickerl
Narodenie22. január 1838
Praha, Česko
Úmrtie3. september 1920 (82 rokov)
Praha, Česko

Životopis upraviť

Narodil sa v Prahe ako syn známeho pražského entomológa Františka Antonína Nickerla.

Po skončení stredoškolského štúdia začal študovať medicínu na pražskej univerzite, kde po jej skončení roku 1862 získal lekársky diplom.

Bol žiakom Filipa Maxmiliána Opiza, veľkého pražského botanika, preto sa tiež venoval štúdiu botaniky. V rokoch 18641868 vykonával prácu asistenta na pražskej univerzite. V roku 1868 bol menovaný profesorom prírodných vied na pražskej Polytechnike. Na tomto pracovisku pôsobil až do roku 1870.

V roku 1869 spoločne s Dr. Karolom Slavojom Amerlingom založili Společnost pro fysiokracii v Čechách. V roku 1872 pri tejto spoločnosti založili entomologický odbor, ktorý sa v neskoršom období stal základom pre vznik České společnosti entomologické.

Po skončení svojej pedagogickej činnosti bol Otakar Nickerl v rokoch 18761904 prednosta dvoch výskumných poľnohospodárskych staníc. Prvou bola kontrolná stanica semenárska a druhou stanica pre skúmanie škodcov poľného a lesného hospodárstva. Na týchto pracoviskách bol Prof. Otakar Nickerl poverený, aby vypracoval posudky o hmyzích škodcoch v hospodárstve a o otázkach fytopatologických. Tieto jeho práce boli jedny z prvých svojho druhu, a preto môžeme prof. Otakara Nickerla pokladať za priekopníka užitej entomológie v Českých zemiach.

Bol veľmi horlivým entomológom a zberateľom, ktorý sa venoval hlavne zberu motýľov (Lepidoptera) a chrobákov (Coleoptera). Patril za svojho života k vodcovským osobnostiam pražského entomologického života. Po svojom otcovi zdedil rozsiahle zbierky hmyzu – prevažne motýľov a počas svojho života tieto zbierky ešte rozšíril a obohatil o nové prírastky. Prevažne sa však venoval výskumu a zberu chrobákov. Patril k prvým entomológom svetového formátu na území Čiech. Mal rozsiahle kontakty s mnohými svetovými zberateľmi, pričom významne rozširoval svoju zbierku prírodnín jednak výmenou s druhými zberateľmi, ako i skutočnosťou, že za vysoké sumy skupoval entomologický materiál, čím enormne rozšíril svoju zbierku hmyzu.

Podarilo sa mu získať entomologický materiál z Grécka, Novej Guiney, Austrálie, Afriky, Ameriky, Madagaskaru, Indie a takmer všetok materiál, ktorý priniesol zo svojich ciest známy český cestovateľ Emil Holub. Svoje vedecké práce publikoval vo viacerých časopisoch: Lotos, Stettiner entomologische Zeitung, Verhandlungen der kaiserlich – königlichen zoologisch – botanischen Gesellschaft in Wien, ako i v zoznamoch českej entomofauny, ktoré vydávala Fysiokratická společnost v Čechách.

Na počesť MUDr. Otakara Nickerla bolo pomenovaných jeho menom viacero druhov hmyzu. Napr. Dr. J. Obenberger druhovým menom „nickerli“ pomenoval radu novo popísaných druhov krascov z rôznych častí sveta.

V roku 1846 popísal MUDr. Otakar Nickerl druh motýľa zo širšej skupiny pestroňovHypermnestra helios. Ide o jediného zástupcu tohto rodu vo svete. Materiál popísal podľa jedincov zo strednej Ázie. Ide o druh, ktorý sa označuje ako pestroň stredoázijský.

Po smrti Prof. MUDr. Otakara Nickerla prešla celá jeho zbierka hmyzu, ako i odborná knižnica do majetku Entomologického oddelenia Národného múzea v Prahe. V prospech múzea bola odkázaná i časť jeho majetku, z ktorej bol založený tzv. „Nickerlov fond“.

Profesor MUDr. Otakar Nickerl bol členom nemeckého prírodovedeckého spolku „LOTOS“ a tiež členom „Klubu přírodovědeckého v Praze“.

Bibliografia upraviť

 • Nickerl, O.: 1880, Bericht über die im Jahre 1879 der Lanwirdschaft Böhmens schädlichen Insekten. 24 pp.
 • Nickerl, O.: 1881, Zpráva o hmyzu, který roku 1880 polnímu hospodářství v Čechách škodil. 12 pp.
 • Nickerl, O.: 1886, Bericht über die im Jahre 1885 der Lanwirdschaft Böhmens schädlichen Insekten. 16 pp.
 • Nickerl, O.: 1887, Goliathus atlas n. sp. Stettiner Entomologische Zeitung 48: 174 – 176.
 • Nickerl, O.: 1890, Sphyrorrhina charon: eine neue Goliathiden-Gattung und Art. Stettiner Entomologische Zeitung, 51: 13 – 15.
 • Nickerl, O.: 1894, Catalogus insectorum faunae bohemicae. III. Die Kleinschmetterlinge (Microlepidoptera) Böhmens. Verlag der Physiokratischen Gesellschaft, Prag, 38 pp.
 • Nickerl, O.: 1897, Catalogus insectorum faunae bohemicae: Verzeichnis der Insekten Böhmen's: herausgegeben von der Gesellschaft für Physiokratie in Böhmen. 5. die Gross-Schmetterlinge (Macrolepidoptera). vii + 40 pp.
 • Haury, Ch. & Nickerl O.: 1905, Verzeichnis der Insekten Böhmens herausgegeben von der Gessellschaft für Physiokratie in Böhmen. VII. Geradflügler (Orthoptera). A. Orthoptera genuina (Forficularia, Blattodea, Acridiodea, Locustodea, Gryllodea). Verlag der Gesellschaft für Physiokratie in Böhmen, Praha, 20 pp.
 • Haury, Ch. & Nickerl, O.: 1905, Seznam hmyzu českého vydaný Společností pro fysiokracii v Čechách. VII. Hmyz rovnokřídlý. (Orthoptera) A. Orthoptera genuina (Forficularia, Blattodea, Acridiodea, Locustodea, Gryllodea). [A list of Czech insects published by the Czech Society of Natural History. VII. The Orthoptera. A. Orthoptera genuina (Forficularia, Blattodea, Acridiodea, Locustodea, Gryllodea)]. In: Catalogus insectorum Faunae Bohemicae. Nákladem Společnosti pro fysiokracii v Čechách, Praha, 14 pp.
 • Nickerl, O.: 1905, Fundorte böhmischer Wanzenarten. Beiträge zur Insekten-fauna Böhmens II. Prag., iv + 42 pp.
 • Nickerl, F. A. et Nickerl, O.: 1906, Die Zünstler Böhmens (Pyralidae). Beitr. z. Insekten-Fauna Böhmens, 3, 1 – 35, Prag.
 • Nickerl, F. A. et Nickerl, O.: 1906, Die Wickler Böhmens (Tortricidae). Beitr. z. Insekten-Fauna Böhmens, 4, 1 – 62, Prag.
 • Nickerl, O.: 1907, Die Spanner des Königreichen Böhmens. Beitr. z. Insekten-Fauna Böhmens, 5, 1 – 71, Prag.
 • Nickerl, O.: 1908, Die Motten Böhmens (Tineen). Beitr. z. Insekten-Fauna Böhmens, 6, 1 – 160, Prag.
 • Nickerl, O.: 1910, Die Federmotten Böhmens (Pterophoridae und Orneodidae). Beiträge zur Insekten-Fauna Böhmens, VII., 13 pp.

Zdroje upraviť

 • Heller, K. M.: 1920, [Nickerl, O. sen.]. Dt. Ent. Z. Iris, 34, 263 – 266 + portrét.
 • Heller, K. M.: 1920, [Nickerl, O.]. Ent. Blätter, 16, 256.
 • Labler, K.: 1921, [Nickerl, O. sen.]. Ent. Jahrb., 30, 191 – 192.
 • Vávra, V.: 1923, [Nickerl, O. sen.]. Sborn. Entomol. Odd. Nár. Musea v Praze, 1, 3 – 12