Koleopterológia

(Presmerované z Koleopterológ)

Koleopterológia je náuka o chrobákoch (koleoptérach). Je to súčasť entomológie. Osoba venujúca sa koleopterológii je koleopterológ.

Titulný list významnej práce o chrobákoch od Edmunda Reittera (Edmund Reitter, 1906)

Štúdiom chrobákov sa zaoberá najväčší počet zberateľov zo všetkých entomológov. Koleopterológia nie je iba krásny a zaujímavý koníček, ale je aj vedným odborom, ktorý sa zaoberá radom chrobákov, ako škodcami lesov, poľnohospodárskych plodín, dreva, potravín a pod.

Niektorí významní koleopterológovia upraviť