Karol Kočí (= Kotschi, Kocsi) (17. január 1879, Svojšice, Česko – 7. december 1956, Vrbové, Slovensko) bol známy a významný slovenský entomológ – koleopterológ a lesník českého pôvodu.

Biografia upraviť

Narodil sa v Svojšiciach v okrese Kolín v Česku v rodine dozorcu v cukrovare. Obecnú školu vychodil v rodisku, meštianku v Kouřimi. Za svoje povolanie si zvolil prácu lesníka, preto tri roky pracoval ako lesný praktikant. Po ukončení praxe absolvoval lesnícku školu v Aggsbachu v dolnom Rakúsku. Na základe odporúčania školy pracoval od roku 1898 až do roku 1902 ako lesný adjunkt v Starej Bystrici v okrese Čadca na pánstve grófky d´Harcourtovej. V roku 1902 bol ustanovený revírnym lesníkom pri lesnom úrade v Selci, kde pracoval až do roku 1908. V roku 1908 nastúpil na lesnú správu v Omšení v okrese Trenčín, neďaleko Trenčianských Teplíc, kde pracoval do roku 1910. V rokoch 19101912 pracoval na lesnej správe v Mníchovej Lehote. Z týchto polesí odchádza pracovať ako nadlesný v roku 1912 do Vrbového v okrese Piešťany, kde pracoval až d svojho dôchodku v roku 1950.

Entomologické aktivity upraviť

V ktorom období sa začína Karol Kočí zaujímať o entomológiu sa presne nevie. Podľa entomologických štítkov z jeho zbierky je to asi od roku 1902, v čase svojho pobytu v Selci. Zaoberal sa hlavne zberom chrobákov (Coleoptera), ale okrajove i iným skupinám hmyzu (napr. Diptera). Svoje entomologické zbery a faunistický prieskum vykonával v oblasti severozápadného a neskôr i stredného Slovenska – v mieste svojich pracovných pôsobísk: (Stará Bystrica, Selec, Omšenie, Mníchova Lehota a Vrbové). Svojimi zbermi významne prispel k entomologickému prieskumu Slovenska. Okrem toho prevádzal svoje zbery aj na území Bosny, kde zbieral hlavne v okolí Ilidže. Bol v úzkom styku s entomológmi z "Prírodovedného spolku župy trenčianskej", hlavne s Karolom Bančíkom a Josefom Lacom, ktorý pôsobil, ako matrikár v Bratislave. Týmto entomológom poskytom informácie o svojich nálezoch, vymieňal s nimi zbierkový materiál a na miestach svojich zberov vykonával pre nich zber hmyzieho materiálu z iných radov hmyzu.

Jeho zbierka chrobákov o počte 8480 kusov bola uložená na "Katedre zoológie" Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odkiaľ bola v roku 1963 predisponovaná do Slovenského národného múzea v Bratislave.

Zdroje informácií o autorovi upraviť

  • Okáli, I.: 1977, Prírodovedný spolok župy Trenčianskej a jeho prínos k entomologickému výskumu Slovenska. In: Zborník referátov zo seminára k 100. výročiu založenia Prírodovedného spolku župy Trenčianskej a múzea v Trenčíne, Trenčín, 36: (Kočí Karol, p. 31).
  • Okáli, I.: 1981, Karol Kočí (1879 – 1956). Acta Rer. natur. Mus. nat. slov., Bratislava, Vol. 27, p. 187 – 191 + portrét.
  • Mikuš, M.: 1983, Prírodovedci Trenčianskeho okresu v minulosti. Trenčín, Trenčianske múzeum, nestránkované, (60 ss), (heslo: Kočí Karol, p. 37 – 38).
  • Koleška, Z.: 1984, Seznam biografií čs. entomologů. 6. [Klapálek – Kotouč]. In: Zprávy čs. spol. ent., ČSAV, 20, 169 – 206, Tab. 14 – 15, 183 – 185 + portrét.
  • Okáli, I., Országh, I., Matoušek, B., Hrabovec, I.: 1996, Slovník slovenských zoológov a zoológov so vzťahmi k územiu Slovenska. Bratislava, Stimul, 138 pp.: (heslo: Kočí Karol, p. 62).
  • Gaedike, R. & Groll, E. K. eds. 2001, Entomologen der Welt (Biografien, Sammlungsverbleib). Datenbank, DEI Eberswalde im ZALF e. V.: „Kočí Karel“: (internet).

Bibliografia upraviť

  • Kočí, K.: 1910, Im neuen Revier - Coleopterologische Skizze. Trencsénvárm. Term. Tudd. Egy. Évk., p. 31 – 33.