Chrobáky

(Presmerované z Coleoptera)

Chrobáky (zriedkavo koleoptéra[1], koleoptéry[2]; zastarano: chrobáci[3][4], coleoptéry[5], hmyz zlomenokridlý[3], zlomenokrydlovce[6], zlomenokrydelci[6], chrústy[7][8], brúci/ brúky[9][10][8]; lat. Coleoptera) sú rad hmyzu. Je to pravdepodobne najväčší rad hmyzu i živočíšnej ríše vôbec. Prírodovedec, ktorý sa zaoberá týmto radom, je koleopterológ.

Chrobáky

Oxysternon conspicillatum, samec
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Coleoptera
Linnaeus, 1758
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Chrobáky sú väčšinou silno chitinizovaný hmyz s hryzavými ústnymi orgánmi. Predohruď tvorí mohutný štít (pronotum), stredohruď a zadohruď zrastajú s bruškom v jeden celok. Prvý pár krídel je silno chitinizovaný a premenený na krovky (elytrae) – názov „Coleoptera“ v doslovnom preklade znamená „pancierokrídlovce“. Anatómia imág, ale i lariev je v ďalších znakoch ťažká, pretože tieto znaky sú veľmi rozmanité. Rad sa delí na takmer 200 čeľadí, u nás je z nich zastúpených 115. Počet popísaných druhov chrobákov sa odhaduje na pol milióna, kým počet druhov zistených na Slovensku sa približuje číslu 7 000.

Rekordy v rade chrobákov

upraviť

Otázka určenia najväčšieho druhu chrobáka je niekedy dosť problematická vzhľadom na skutočnosť, že pre jeho výber je možné použiť rôzne kritéria, na základe ktorých získame rôzne výsledky. Pokiaľ pod pojmom najväčší myslíme druh chrobáka s najväčším objemom tela, potom je ním nepochybne fuzáč Titanus giganteus, ktorého najväčší doložený jedinec je dlhý cca 16,7 cm. V staršej literatúre sa pod pojmom najväčší myslí chrobák, ktorý je najdlhší. Diferencia v určení priority takto definovanej súťaže spočíva hlavne v tom, že niektorí autori posudzujú len dĺžku tela bez rôznych výrastkov, rohov a čeľustí. Iní autori zasa tieto výrastky započítavajú a to buď vrátane tykadiel, alebo aj bez nich. V prvom vymedzení kritérií zasa víťazí Titanus giganteus, v druhom prípade, ak nie sú započítané tykadlá, sú ešte dvaja vyrovnaní súperi: herkules antilský (Dynastes hercules) a Macrodontia cervicornis, ktorí majú obaja asi 17 cm. Ak však prirátame tykadlá, zasa je víťazom Titanus giganteus (dĺžka cca 21 – 22 cm).

Na Slovensku je najväčším druhom chrobáka roháč veľký (Lucanus cervus), ktorý dosahuje dĺžku tela až cca 7 cm.

 
titán obrovský (Titanus giganteus)

Pozri aj

upraviť
 1. koleoptéra. In: ŠALING, S. et al. Veľký slovník cudzích slov. 2000. S. 634
 2. Entomologické problémy. [s.l.] : Vyd. Slovenskej akadémie vied, 1976. 840 s. S. 8, 11, 28.
 3. a b RÍZNER Ľ. V. Živočíchopis. Uh. Skalica 1875. S. 155
 4. chrobáci. In: Slovenský náučný slovník II. 1932. S 168
 5. ROUBAL, J. Nidikolné druhy Coleoptér u krta...In: Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti. 1927. S. 53 a nasl.
 6. a b ORMIS, S. Stručný přírodopis pro slowenské žáky a žáčky. Díl 1. Žíwočíchopis. B. Bistřica 1851. S. 83
 7. chrúst. In: Historický slovník slovenského jazyka
 8. a b chrúst. In:Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí
 9. Matzenauer F. O. Krátky prírodopis. 2. vyd. B. Štiavnica 1874. S. 35
 10. brúk. In: Historický slovník slovenského jazyka

Iné projekty

upraviť
 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Chrobáky
 •   Wikidruhy ponúkajú informácie na tému Chrobáky