Zdeněk Frankenberger

Zdeněk Frankenberger (* 24. január 1892, Praha[1] – † 12. január 1966, Černošice) bol český lekár, univerzitný profesor histológie, embryológie a patológie, prírodovedec, zoológ, malakozoológ, isopodológ a entomológ. Člen viacerých vedeckých spoločností a inštitúcií.

Zdeněk Frankenberger
český lekár, profesor a prírodovedec
Narodenie24. január 1892
Praha
Úmrtie12. január 1966 (73 rokov)
Černošice
Alma materKarlova univerzita

Životopis Upraviť

Študoval na akademickom gymnáziu v Prahe, kde maturoval v roku 1911. V tom istom roku sa zapísal na lekársku fakultu Karlovej univerzity v Prahe, kde sa v rokoch 19141915 stal najskôr demonštrátorom a neskôr asistentom ústavu pre všeobecnú biológiu a experimentálnu morfológiu. Doktorom všeobecného lekárstva bol promovaný v roku 1917.

Po skončení I. svetovej vojny bol menovaný asistentom Histologicko – embryologického ústavu prof. O. Srdínka, kde habilitoval. Po habilitácii odišiel pracovať do Paríža a Lublani, odkiaľ sa vrátil v roku 1922, kedy bol menovaný za mimoriadneho profesora histológie a embryológie na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1927 bol menovaný riadnym profesorom. Súčasne v rokoch 19291936 vykonával funkciu prednostu Anatomického ústavu Univerzity Komenského v Bratislave.

Po prevzatí politickej moci Hlinkovou Slovenskou ľudovou stranou v roku 1938 bol ako učiteľ českej národnosti zo služieb prepustený a odišiel do Čiech. Tu bol v roku 1939 menovaný riadnym profesorom a prednostom Histologicko – embryologického ústavu Karlovej univerzity v Prahe. Po uzatvorení vysokých škôl v Česku pracoval na patologicko – anatomickom oddelení Vinohradskej nemocnice.

Po oslobodení Československa v rokoch 19541962 znovu obnovil a viedol Histologicko – embryologický ústav Karlovej univerzity. V roku 1962 odišiel do dôchodku.

Prof. MUDr. Zdeněk Frankenberger bol všestranným vedcom, ktorý dokonale ovládal niekoľko vedných odborov. Sú všeobecne známe jeho práce paleontologické, všeobecne biologické, anatomické, histologické, fylogenetické, lekárske a zoologické. Prvou jeho zoologickou prácou bolo spracovanie mäkkýšov Šumavy. Zaoberal sa tiež štúdiom skupiny Isopodov z jaskýň Balkánu.

Entomologické aktivity Upraviť

Z entomologického hľadiska sa zaoberal predovšetkým organizovaním zberateľskej činnosti pre Slovenské vlastivedné múzeum v Bratislave, kde v rokoch 19291933 zastával funkciu referenta entomologickej sekcie prírodovedného odboru. Práve tu významne prispel k rozšíreniu a zhodnoteniu entomologických zbierok a tiež aktívne pracoval na tvorbe muzeálnych expozícií.

Spočiatku zbieral hlavne chrobáky (rad Coleoptera). Prevádzal zbery hlavne v Česku a neskôr na Istrii v Dalmácii a Chorvátsku, odkiaľ priniesol niekoľko exemplárov chrobákov z rodu Stomis. Z týchto chrobákov popísal v roku 1913 Prof. Jan Obenberger nový druh, ktorý na jeho počesť pomenoval Stomis frankenbergeri Obenberger.

V roku 1928 vykonával zbery vo Vysokých Tatrách, ako i neskôr v oblasti Plešivca, Zádielskej doliny a opakovane v Dalmácii. V roku 1937 daroval Prof. MUDr. Zdeněk Frankenberger do múzea entomologický materiál z oblasti Krkonôš a Talianska.

Na jeho pamiatku bolo viacero druhov hmyzu pomenovaných jeho menom. Okrem už vyššie spomínaného druhu z rodu Stomis sa jednalo o viaceré druhy chrobákov: napr.: Onthophagus frankenbergeri Balth., 1933, Scarabeus frankenbergeri Balth.,1934, Ataenius frankenbergeri Balth., 1938, Phanaeus frankenbergeri Balth.,1939. Medzi lepidopterológmi je známy poddruh jasoňa červenookého Parnassius apollo L., ssp. frankenbergeri Slabý, 1955 z oblasti Pienin.

Z jeho entomologických prác je známych niekoľko, hlavne nasledujúce: „Příspěvek ke známostem o broucích žijících u některých savců“ (1910), „O zvláštní rýze v oesophagu nižších hmyzů“ (1943), „K problému morfologického původu hmyzích křídel“(1944), „Studie o svalovém systému hmyzu I. a II.“(1944, 1955).

Malakologická zbierka Profesora Zděňka Frankenbergera je uložená v Národním muzeu v Prahe, jeho entomologické zbery sú uložené v základnej zbierke bývalého Slovenského vlastivedného múzea v Bratislave (dnes Slovenské národné múzeum).

Profesor MUDr. Zděnek Frankenberger zomrel v Černošicích u Prahy.

Zdroje informácií o autorovi Upraviť

 • Žitavský, A. S.: 1937, Pamätník slovenského školstva za účinkovania prezidenta T. G. Masaryka, II. Bratislava, heslo: (Frankenberger Zdenek, MUDr., 440).
 • Balthasar, V. et Slabý, O.: 1952, Prof. Dr. Zdeněk Frankenberger šedesátnikem. Čas. Čs. spol. ent., 49: p. 98 - 103.
 • Okáli, I.: 1966, Za Prof. Dr. Zdenkom Frankenbergerom, DrSc. Múzeum, Bratislava, 11(2), p. 57.
 • Mazanec, K.: 1966, Prof. MUDr. Zdenĕk Frankenberger, DrSc. 24.1.1892-12.1.1966. Folia Morphol., Praha, 14(3): p. 165 - 167.
 • Koleška, Z.: 1980, Seznam biografii čs. entomologů. 2. [Doleschall - Fuska]. Zprávy Čs. spol. ent. při ČSAV, Praha, 16: p. 57 – 59 + portrét.
 • Okali, I. et al.: 1996, Slovník slovenských zoológov a zoológov so vzťahmi k územiu Slovenska. Stimul, Bratislava, p. 38.
 • Groll, E. K. [ed.]: 2006, Entomologen der Welt (Biographien, Sammlungsverbleib). Datenbank 2. Version, DEI im ZALF e. V.: „Frankenberger Zdenek“: (internet).

Bibliografia Upraviť

 • Frankenberger, Z.: 1939, Sur quelques Isopodes de la Mésopotamie. 9 pp.
 • Frankenberger, Z.: 1939, Sur un nouvel Isopode cavernicole de la Grece. Hellenonethes g. n. vejdovskýi sp. n. 8 pp.
 • Frankenberger, Z.: 1939, Ueber eine neue Art der Gattung Platyarthrus Brdt. (Isopoda-Oniscoidea). 3 pp.
 • Frankenberger, Z.: 1940, Ke znalosti balkánskych druhů rodu Porcellium Dahl. Sborník ent. odd. Nár. Musea v Praze, XVIII(184): p. 137 - 143.
 • Frankenberger, Z.: 1940, O jeskynním Isopodu Mesoniscus graniger Friv. z Domice. 12 pp.
 • Frankenberger, Z.: 1940, Oniscoidea Slovakiae. 10 pp.
 • Frankenberger, Z.: 1940, Uber zwei neue Hyloniscus - Arten von der Balkanhalbinsel. Zoologischer Anzeigen, 130(3-4): p. 73 - 78.
 • Frankenberger, Z.: 1941, Isopoda terrestria albánsko-jugoslávského pohraničí. 24 obr., 25 pp.
 • Frankenberger, Z.: 1941, Příspěvek ke znalosti fauny bulharských Isopod. Entomologické listy, IV(1-2): p. 1 - 10.
 • Frankenberger, Z.: 1942, Poznámky o českých Isopodech. IV. 7 pp.
 • Frankenberger, Z.: 1944, K problému morfologického původu hmyzích křídel. 12 pp.
 • Frankenberger, Z.: 1945, Poznámky o českých Isopodech. V. 3 pp.
 • Frankenberger, Z.: 1946, Notes sur les Isopodes de la Boheme. VI. 8 pp. (in Czech).
 • Frankenberger, Z.: 1950, Résultats de l’expédition scientifique zoologique de Mesée National de Praha en Turquie. 4. Isopoda. 12 pp.
 • Frankenberger, Z.: 1959, Stejnonožci suchozemští (Isopoda, Oniscoidea). Fauna ČSR, 14, NČSAV Praha, 212 pp.

Referencie Upraviť

 1. Matriční záznam o narození a křtu farnost při kostele sv.Jindřicha na Novém Městě pražském

Externé odkazy Upraviť