Eugen Kriek alebo Jenő Kriek alebo Jenö Krick (* 19. júl 1861, Segedín, Rakúske cisárstvo, dnes Maďarsko – † 26. september 1940, Levice) bol málo známy až takmer neznámy, ale pre entomológiu Slovenska relatívne regionálne významný entomológ a profesor na učiteľskom ústave v Leviciach. Pôsobil ako profesor v Leviciach a prvý správca levického múzea. Zaoberal sa hlavne zberom chrobákov a motýľov, ale venoval sa hmyzu vo všeobecnosti. Je uvedený za Rakúsko-Uhorsko v knihe Wilhelma Junka z roku 1905 „Entomologen Adressbuch“.

Eugen Kriek
maďarský entomológ a pedagóg
Narodenie19. júl 1861
Segedín, Maďarsko
Úmrtie26. september 1940 (79 rokov)
Levice, Slovensko

Životopis

upraviť

Narodil sa v uhorskom Segedíne. Po skončení základnej školy získal kvalifikáciu učiteľa na meštianskej škole.
Po jej skončení pôsobil jeden rok v Sárospataku. Od roku 1881 trvale zakotvil v Leviciach. 11 rokov pôsobil ako dočasný a potom trvalý profesor na učiteľskom ústave v Leviciach. V roku 1911 mu bola udelená hodnosť titulárneho riaditeľa Učiteľského ústavu v Leviciach. Tu pôsobil celkove v rokoch 18851915, kde patril k jedným z najobľúbenejších a najvýznamnejších profesorov Maďarského kráľovského štátneho učiteľského ústavu. Býval v Leviciach. Na učiteľskom ústave vyučoval biologické predmety a dielenské práce. Pokiaľ mu to okolnosti dovoľovali, bol v botanickej záhrade, ktorá bola v areáli školy. Mal veľmi ľudský prístup k žiakom, začo bol veľmi obľúbený, preto ho žiaci familiárne volali „Kriek bácsi“. Krieka považovali za veľkého odborníka v svojej profesii. Bol vynikajúcim pedagógom a veľmi aktívne pracoval na poli kultúry Levíc. V roku 1911 mu bola udelená hodnosť titulárneho riaditeľa. Zhotovil tiež plastickú mapu Levíc. Spolu s Jozefom Nécseyom, uznávaným zberateľom starožitností z Vrábeľ, mal najväčšiu zásluhu na vybudovaní levického múzea. Po jeho založení v septembri roku 1927 bol významným spolupracovníkom pri rozvoji tohto múzea, kde zároveň pôsobil ako jeho prvý správca zbierky. Prvým sídlom mestského múzea bolo druhé poschodie mestského domu, kde profesor Eugen Kriek v priebehu jedného roka nainštaloval aj prvú expozíciu pod názvom Nécseyho izba. Jozef Nécsey daroval tiež Leviciam v roku 1927 zbierku archeologických a umeleckých diel.

Zomrel 26. septembra 1940 v Leviciach.

Entomologické aktivity

upraviť

Vlastnil významnú zbierku hmyzu, hlavne chrobákov, ale i rastlín. Pre našu entomológiu majú význam hlavne niektoré jeho jeho práce, ktoré sú uvedené v bibliografii. Po okupácii južného Slovenska horthyovským Maďarskom a obsadení Levíc honvédskymi vojskami sa v týchto rušných časoch značne zhoršila aj situácia múzea. Nástupcom Eugena Krieka v múzeu sa stal Kornel Koperniczky, ale pod jeho vedením už múzeum iba stagnovalo.

Zbierka hmyzu J. Krieka sa nezachovala. Zrejme je zachovaná iba čiastočne v zbierkach iných autorov. V Tekovskom múzeu v Leviciach nie je ani jeden exemplár hmyzu, ktorý patril do jeho zbierky.

Bibliografia

upraviť
  • Kriek, J.: 1900, Az entomologia és az iskola. Rovartani lapok, 7, p. 45 – 51.
  • Kriek, J.: 1900, Vidéki gyüjtemények sorsa. Rovartani lapok, 7, p. 132.
  • Kriek, J.: 1932, Léva város nyilvános magyar közkönyvtárának I. válogatott cimjegyzéke. Levice: Nyitrai és társa könyvnyomdája.
  • Hudzovič, J.: 1971, Sto rokov učiteľského vzdelávania v Leviciach (1870 – 1970). KPÚ v Bratislave, 231 pp + 47 obr.: (Kriek Jenő, p. 103, 138, portrét – obr. 8 v prílohe).
  • Behula, P. & kol.: 1987, Jubilejný zborník Tekovského múzea v Leviciach. (Vydaný z príležitosti 60. výročia založenia múzea v Leviciach). Tekovské múzeum, Levice, p. 7 – 15 + portrét.
  • Dano, J. & kol.: 2002, Múzeum v premenách času 1927 – 2002. (Pamätnica k 75. výročiu založenia múzea v Leviciach). p. 2, 3, 8 + portrét.