Doc. RNDr. Alois Matějka, DrSc. (* 30. október 1898, Linz, Rakúsko – † 28. august 1978, Praha, Česko) bol český geológ. V rokoch 1943 – 1945 riaditeľ českého Štátneho geologického ústavu. Vynikal predovšetkým v geologickom mapovaní. Je považovaný za geológa, ktorý zmapoval najväčšiu časť územia Česko-Slovenska.[1]

Alois Matějka
geológ
Alois Matějka
Dielo
Známy vďakageologické mapovanie Československa
Alma materKarlova univerzita
Akademický tituldoc.
Vedecká hodnosťRNDr., DrSc.
Významní profesoriR. Kettner
Významní študentiZ. Roth
Osobné informácie
Narodenie30. október 1898
Linz, Rakúsko
Úmrtie28. august 1978 (79 rokov)
Praha, Česko
Národnosťčeská

Život upraviť

Narodil sa v Linzi v dnešnom Rakúsku. Študoval na Karlovej univerzite v Prahe. V rokoch 1921 – 1966 pracoval v Štátnom geologickom ústave (SGÚ). Bol jedným z prvých vedeckých zamestnancov ústavu. V roku 1922 obhájil rigoróznu prácu a získal titul RNDr.[2]

Najprv krátko pracoval v oblasti českého barrandiénu. Ale jeho najvýznamnejšie práce sú spojené výskumom Západných Karpát. V tíme prof. Kettnera sa v medzivojnovom období podieľal sa mapovaní Slovenska a Podkarpatskej Rusi.[3] Vypracoval sa ako jeden z popredných expertov na geologickú stavbu Západných Karpát. Mapoval v oblasti Veľkej a Malej Fatry, Liptova aj Nízkych Tatier. Spolu s D. Andrusovom v roku 1931 formuloval modernú syntézu o príkrovovej stavbe Západných Karpát, ktorá je v základných rysoch platná dodnes.[4] Neskôr od roku 1947 pracoval v náročnom teréne karpatského flyšového pásma. Model geologickej stavby flyšového pásma, ktorý formuloval spolu so Z. Rothom a E. Hanzlíkovou je platný dodnes.

Matějka bol predovšetkým terénny geológ s jedinečným pozorovacím talentom. Bol známy pre svoju dôkladnosť a svedomitosť.[4][3] Podľa niektorých zdrojov zmapoval najväčšiu plochu územia Česko-Slovenska.[1]

Počas okupácie Českých krajín nacistickým Nemeckom bol v roku 1943 ako služobne najstarší menovaný riaditeľom Českého geologického ústavu. Zaslúžil sa tiež o zriadenie pobočky ústavu v Brne.

V roku 1950 bol Alois Matějka spolu s ďalšími geológmi (Z. Roth, T. Buday) zatknutý pracovníkmi ŠtB a vo vykonštruovanom procese odsúdený za údajnú sabotáž naftového prieskumu.[5] V roku 1954 bol prepustený a za svoju prácu o flyšovom pásme spolu so Z. Rothom ocenený Štátnou cenou I. stupňa (1954).

V druhej polovici 50. rokov sa podieľal na mapovaní a zostavovaní generálnej geologickej mapy 1:200 000. Bol spoluautorom listov Bratislava/Wien, Gottwaldov, Žilina, Trstená, Vysoké Tatry, Spišská Stará Ves, Banská Bystrica, Zborov a Košice. Viacero listov bolo zostavovaných pod jeho vedením.

Okrem toho sa podieľal na riešení úloh aplikovaného výskumu pri vyhľadávaní ropy a zemného plynu, ako aj pri riešení inžiniersko-geologických a hydrogeologických problémov.

 
Československí geológovia na Karpatsko-balkánskom geologickom kongrese vo Ľvove v roku 1958. A. Matějka sediaci druhý zľava.

V roku 1966 odišiel do penzie. Zomrel v roku 1978 v Prahe.

Významné práce upraviť

Medzi jeho najvýznamnejšie práce patria monografické diela:

 • Apercu de la géologie des Carpathes occidentales de la Slovaquie centrale et régions avoisinantes. (spolu s D. Andrusovom, 1931)
 • Pelosiderity Moravskoslezkých Beskyd, jejich historický význam, geologický výskyt, petrografická a chemická povaha / The pelosiderites of the Moravosilesian Beskydy. (spolu so Z. Rothom, 1953)
 • Geologie magurského flyše v severním povodí Váhu mezi Bytčou a Trenčínem. (spolu so Z. Rothom a E. Hanzlíkovou, 1956)
 • Regionální geologie ČSSR: Díl 2. Západní Karpaty. Svazek 1. (spolu s M. Maheľom, J. Kamenickým, O. Fusánom, 1967)

Medzi jeho významné geologické mapy a vysvetlivky patria:

 • Geologická mapa ČSSR 1 : 200 000, M – 34 – XXV, list Žilina. (editor M. Maheľ, 1962)
 • Vysvetlivky k prehľadnej geologickej mape ČSSR 1: 200 000 M – 34 – XXV list Žilina. (1962)
 • Geologická mapa ČSSR, 1 : 200 000, M – 33 – XXX, list Gottwaldov. (editor T. Buday, 1963)
 • Vysvetlivky k prehľadnej geologickej mape Geologická mapa ČSSR, 1 : 200 000 M – 33 – XXX Gottwaldov. (1963)
 • Vysvetlivky k prehľadnej geologickej mape Geologická mapa ČSSR, 1 : 200 000, M – 33 – XXXVI Bratislava, M-33-XXXV Wien. (editor T. Buday, 1963)
 • Geologická mapa ČSSR 1:200 000, M – 34 – XX, list Trstená. (editor Z. Roth, 1963)
 • Vysvetlivky k prehľadnej geologickej mape ČSSR 1:200 000, list M-34-XX list Trstená. (1963)
 • Geologická mapa ČSSR 1:200 000, M – 34 – XX, list Spišská Stará Ves. (editor, 1963)
 • Vysvetlivky k prehľadnej geologickej mape ČSSR 1: 200 000, M-34-XXI, list Spišská Stará Ves. (1963)
 • Geologická mapa ČSSR 1 : 200 000, M – 34 – XXVII, list Vysoké Tatry. (editor O. Fusán, 1964)
 • Vysvetlivky k prehľadnej geologickej mape ČSSR 1: 200 000, list M-34-XXVII list Vysoké Tatry. (1964)
 • Geologická mapa ČSSR 1 : 200 000, M – 34 – XXVI, list Banská Bystrica. (editor M. Maheľ, 1964)
 • Vysvetlivky k prehľadnej geologickej mape Geologická mapa ČSSR 1 : 200 000, M-34-XXVI, list Banská Bystrica, (1964)
 • Geologická mapa ČSSR 1 : 200 000, M – 34 – XXII list Zborov a M – 34 – XXVIII list Košice. (editor, 1964)
 • Vysvetlivky ku geologickej mape ČSSR, M-34-XXII list Zborov a M-34-XXVIII list Košice. (editor, 1964)
 • Geologická mapa ČSSR 1:500 000. (spolu s O. Fusánom, O. Kodymom a L. Urbánkom, 1967)

Referencie upraviť

 1. a b EnviWeb.cz. Historie: Ředitelé České geologické služby [online]. enviweb.cz, 2013-05-05, [cit. 2024-02-04]. Dostupné online.
 2. Fusán, O., Samuel, O., 1978: Zomrel doc. dr. Alois Matějka. DrSc. Geologické práce, Správy, 71, 9 - 10.
 3. a b Bystrický, J., Leško, B., 1979: Kronika Zomrel RNDr. Alojs Matéjka, DrSc. Mineralia Slovaca, 11, 1, 87-88.
 4. a b Grecula, P. a kolektív, 2002: História geológie na Slovensku. 2. zväzok. Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava, s. 591-592
 5. Vaněček, M., 2013: Od narození RNDr. Tibora Budaye DrSc.(1913-2001) uplynulo sto let. Zpravdaj unie geologických asociací, 16, s. 82