Oto Fusán

geológ a geofyzik

Oto Fusán (* 30. marec 1922, Dolná Turecká, dnes Staré Hory – † 30. júl 2019, Bratislava) bol slovenský geológ a geofyzik.

Oto Fusán
slovenský geológ
Narodenie30. marec 1922
Dolná Turecká (dnes Staré Hory), Slovensko
Úmrtie30. júl 2019 (97 rokov)
Bratislava, Slovensko

ŽivotopisUpraviť

 
Česko-slovenskí geológovia na zjazde Karpatsko-balkánskej geologickej asociácie v Ľvove v roku 1958. Fusán stojaci 5. z ľava.

V roku 1946 dokončil štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Od roku 1948 pracovník Geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave. Pričom v rokoch 1969 - 1976 bol jeho riaditeľom. Napriek zložitému normalizačnému obdobiu nebol v priebehu tohto obdobia z ústavu prepustený z politických dôvodov ani jeden pracovník.[1] Na začiatku kariéry sa venoval riešeniu aktuálnych inžiniersko-geologických problémov, najmä pri stavbách vodných nádrží (Oravská priehrada, Nosice, Nitrianske Rudno). Následne pracoval na regionálno-geologickom výskume (Slovenské rudohorie, Čierna hora). Bol editorom prehľadných geologických máp 1 : 200 000 (listy Vysoké Tatry a Rimavská Sobota).

Ako jeden z prvých vysoko postavených slovenských geológov presadzoval implementáciu geofyzikálneho výskumu do geológie[2]. V neskoršom období sa podieľal na geofyzikálnom výskume hlbinnej stavby Západných Karpát. Spoluautor mnohých geologických máp Slovenska. Hlavný autor dosiaľ neprekonanej práce o predterciérnom podloží Západných Karpát na Slovensku.

Člen korešpondent ČSAV (1977). V rokoch 1973 - 1977 bol prezidentom Karpatsko-balkánskej geologickej asociácie. V rokoch 1978 - 1981 bol predsedom Slovenskej geologickej spoločnosti. Bol členom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. V roku 1987 odišiel do dôchodku. Do geologického výskumu sa zapájal až do roku 1995[1].

Zomrel v Bratislave v lete roku 2019.[3]


Najvýznamnejšie práceUpraviť

Medzi najvýznamnejšie práce O. Fusána patria tieto mapové a monografické diela:

 • Vysvetlivky k prehľadnej geologickej mape ČSSR 1:200 000 list Rimavská Sobota. (editor, 1962)
 • Vysvetlivky k prehľadnej geologickej mape ČSSR 1:200 000 list Vysoké Tatry. (editor, 1963)
 • Geological map of Czechoslovakia 1:500 000 (editor, 1967)
 • Regionální geologie ČSSR. Díl II Západní Karpaty. (spolu s M. Maheľom, J. Kamenickým a A. Matějkom, 1967)
 • Geológia československých Karpát. In Československá vlastiveda. Díl I (spolu s M. Mišíkom a A. Gorekom, 1968)
 • Outline of the Structure of west Carpathians. (1973, ako spoluautor s D. Andrusovom a J. Bystrickým)
 • Podložie terciéru Vnútorných Západných Karpát (1987, spolu s A. Bielym, J. Ibrmajerom a L. Rozložníkom)
 • Tektonická mapa podložia terciéru vnútorných Západných Karpát (1987, spolu s J. Plančárom, J. Ibrmajerom)

OceneniaUpraviť

 • Najlepší pracovník geologickej služby (1960)
 • Za zásluhy o výstavbu (1970)
 • Čestná plaketa Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách (1970)
 • Cena Dionýza Štúra (2010)

ReferencieUpraviť

 1. a b Samuel, O., 1997, Pozdrav k 75. narodeninám člena korešpondenta SAV Ota Fusána. Mineralia Slovaca, Geovestník, GEO 35
 2. Grecula, P. a kolektív, 2002, História geológie na Slovensku. 2. zväzok. Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava, s. 168
 3. Opustil nás RNDr. Oto Fusán, DrSc. [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, [cit. 2019-09-22]. Dostupné online.

LiteratúraUpraviť

Externé odkazyUpraviť