Árpád Soós

Dr. Árpád Soós, DrSc. (* 20. september 1912, Budapešť, Uhorsko – † 1. jún 1991, Budapešť, Maďarsko) bol menej známy maďarský zoológ, muzeológ a entomológdipterológ, homopterológ a hemipterológ.

Narodil sa v Budapešti v rodine Lájosa Soósa (= akademik Maďarskej akadémie vied: 1879 - 1972), preto mal ihneď od začiatku excelentné zázemie pre štúdium prírodovedy. Po skončení základnej a strednej školy začína študovať prírodné vedy na Univerzite v Budapešti, ktorú ukončil v roku 1935. Počas svojho života sa zaoberal viacerými skupinami živočíchov, hlavne však mäkkýšmi, pijavicami a z radu hmyzu hlavne dvojkrídlovcami, homopterami a hemipterami. Spolupracoval s mnohými významnými vedcami vtedajšej doby a bol členom mnohých maďarských i medzinárodných prírodovedeckých inštitúcií. Pre svetovú entomológiu má význam hlavne jeho mnohozväzkové dielo, ktoré napísal spoločne s Lászlom Pappom: „Catalogue of Palaearctic Diptera“.

Zomrel v roku 1991 v Budapešti.

Zdroje informácií o autoroviUpraviť

  • Papp, L. & Vásárhelyi, T.: 1993, In memoriam Dr. Árpád Soós (1912–1991). Acta zoologica hungarica, 39, 1 – 12 + portrét.
  • Vásárhelyi, T.: 1992, Dr. Árpád Soós (1912–1991). Annales historico-naturales Musei nationalis hungarici, 84, 3 – 5.
  • Okáli, I. & Országh, I. & Matoušek, B. & Hrabovec, I.: 1996, Slovník slovenských zoológov a zoológov so vzťahmi k územiu Slovenska. Stimul, Bratislava: 1 – 137, p. 109.

BibliografiaUpraviť

  • Soós, A. et Szent-Ivány, J.: 1945, Zusammenstellung der im Jahre 1943 für das Karpathen-becken neu nachgewiesenen Tierarten. Fragm. Faunist. Hung., 8, 30 - 32, Budapest.
  • Soós, A.: 1983, Untursuchungen des Typenmaterials der Rondanischen Sammlung 2. Otitiden (Diptera). Acta Zool. Acad. Scient. Hung., 29: 253 - 260.
  • Soós, Á. & L. Papp, eds.: 1986, Catalogue of Palaearctic Diptera. Volume 5. Athercicidae-Asilidae. Elsevier, Amsterdam, 446 pp.
  • Soós, Á. & L. Papp, eds., Catalogue of Palaearctic Diptera. Volume 9. Micropezidae-Agromyzidae. Akadémiai Kiadó, Budapest. 460 pp.
  • Soós, Á. & L. Papp, eds., Catalogue of Palaearctic Diptera. Volume 10. Clusiidae-Chloropidae. Akadémiai Kiadó, Budapest. 402 pp.