Michal Massányi

Michal Massányi (známy aj ako Mihály Massányi) - (* 1. január 1836, Acsa, vtedy Rakúske cisárstvo, dnes Maďarsko - † 1. október 1878, Levice, vtedy Rakúsko-Uhorsko, dnes Slovensko) - málo známy maďarský evanjelický kňaz, botanik a entomológ, hlavne koleopterológ, ktorý pôsobil na území dnešného Slovenska v okolí Levíc.

BiografiaUpraviť

O jeho živote nie je známych veľa informácií. Narodil sa v roku 1836 v obci Acsa v Maďarsku. Po skončení základnej školy odchádza v roku 1848 študovať na lýceum do Banskej Štiavnice. Tu strávil celkove 5 rokov. Svoje štúdium teológie ukončil v Bratislave. V rokoch 18551857 pôsobil ako vychovávateľ v obci Beletinec (na území Chorvátska). V tomto období navštevoval Viedeň a severné Taliansko. V ďalšom období kratšiu dobu pôsobil ako vychovávateľ na severnom Maďarsku v obci Szügy. V roku 1862 bol menovaný za evanjelického farára do Levíc, kde pôsobil až do svojej predčasnej smrti. V marci roku 1871 bol vymenovaný za učiteľa náboženstva na Levickom štátnom učiteľskom ústave, kde mal dvojhodinový týždenný úväzok. Zomrel pomerne mladý, ako 43-ročný, v roku 1878 v Leviciach.

Entomologické aktivityUpraviť

Entomológiou sa zaoberal ako svojim koníčkom. Podľa jeho publikovaných prác sa nezaujímal iba o entomológiu, ale i o botaniku. V roku 1872 vydal vo Vestníku štátneho učiteľského ústavu v Leviciach (Értesítvény a Lévai állami tanitó-képezdéröl) za školský rok 1871 - 1872 zoznam 312 druhov a poddruhov chrobákov, ktoré zistil na území Levíc a v okolí mesta. je to vôbec prvý zoznam chrobákov okolia mesta Levice, ktorý obsahuje hlavne častejšie sa vyskytujúce druhy chrobákov. Latinské mená chrobákov sú tu publikované podľa 2. vydania vtedy najviac používanej práce Ludwiga Redtenbachera (1814 - 1876) "Fauna Austriaca" z roku 1858. Okrem entomologických aktivít sa Massányi zaoberal i botanikou a v roku 1871 vydal vo vyššie uvedenom zborníku Levického učiteľského ústavu i kratšiu prácu o vyšších rastlinách z územia Levíc.

BibliografiaUpraviť

  • Massányi, M.: 1871, Léva városa növényzetének rövid jellemzése. In: Értesítvény a Lévai állami tanitó-képezdéröl az 1870-71. tanév végén. Nyitra (= Nitra), p. 1 - 2.
  • Massányi, M.: 1872, Léva város területén talált téhelyröpüek. (Coleoptera). In: Értesítvény a Lévai állami tanitó-képezdéröl az 1871-72. tanév végén. Nyitra (= Nitra), p. 3 - 5.

Zdroje informácií o autoroviUpraviť

  • Országh, I. & Miklós, P. & Smetana, V.: 2006, Massányi Mihály a jeho zabudnutá práca o faune chrobákov (Coleoptera) Levíc. In: Entomofauna Carpatica, 18, Bratislava: p. 12 - 19.
  • Szinnyei, J.: 1902, Magyar írók élete és munkái. VIII. köt. Kiadja Hornyánszky Viktor, Budapest, 1446 pp: p. 781.
  • Roubal, J.: 1930, Katalog Coleopter (brouků) Slovenska a Podkarpatska. Díl 1. Nákladem Učené společnosti Šafaříkovy v Bratislavě. Praha, 527 pp: (p. 66: jeho prácu z roku 1872 Roubal cituje, ako od neznámeho autora).