Štefan Rokos

Štefan Rokos (známy aj ako Štefan Rochos, Rokosz, Rochosz) (* 1793 [alebo 1794], Banská Bystrica – † 2. máj 1864, Banská Bystrica) – bol pedagóg – učiteľ, ornitológ, preparátor a entomológ, hlavne lepidopterológ a maliar prírodnín, prevažne hmyzu. Jeho pravé meno bolo Štefan Rochos (tak sa i podpisoval).

Štefan Rokos
pedagóg
Narodenie1793
Banská Bystrica
Úmrtie2. máj 1864
Banská Bystrica

ŽivotopisUpraviť

Za svojho života bol dvakrát ženaty. Prvá manželka Anna, rodená Hlaváčová. Druhá manželka Júlia, rodená Stärkenreifová bola učiteľka. Mal dvoch synov: Samuela Rokosa (? – 1866), ktorý bol učiteľom v detskej opatrovni a druhého syna Karola Rokosa, ktorý bol učiteľom v Dobrej Nive a v Pliešovciach.

Organizátor učňovského školstva a predškolskej výchovy. Vo vzdelávaní uplatňoval anglické výchovné systémy. Správca a učiteľ detskej opatrovne v Banskej Bystrici (od 30. rokov 19. stor.). Remeselnícku mládež banskobystrických cechov vychovával podľa anglického vzoru medeľných škôl (od roku 1854). Pri výchove uplatňoval a využíval svoju záľubu v prírodovede, vypchaté živočíchy a kresby motýľov, ako i rôzne remeselné výrobky, za pomoci ktorých viedol žiakov k poznávaniu prírody a láske k nej. Súčasťou jeho vyučovania bol i spev, tanec a telesná výchova. Deti dostávali i základy jazykovej výchovy v maďarčine, slovenčine i nemčine. Učňov, ktorí boli zanedbaní učil čítať, písať a počítať. Pokročilejších a šikovnejších učňov a tovarišov učil viesť korešpondenciu a účty. Znalec vtákov a motýľov, špecialista na preparovanie zvierat. Venoval sa aj maľovaniu. Vlastnil zbierku motýľov, vypchaných zvierat a ich malieb, ktorú vystavoval na priemyselnej výstave v Londýne a v Banskej Bystrici počas 4. schôdze Uhorského lesníckeho spolku (1853).

Počas svojho života bol členom viacerých prírodovedeckých spoločností: (Kráľovská uhorská prírodovedecká spoločnosť v Pešti a Prírodovedecká spoločnosť v Altenburgu). Bol tiež vyznamenaný diplomom prírodovedného spolku v Pešti.

Štefan Rokos (Rochos) zomrel 2. mája 1864 v Banskej Bystrici.

Častejšie ho v literatúre nájdeme pod menom Štefan Rokos. Jeho portrét sa zrejme nezachoval.

Literatúra a zdroje informáciíUpraviť

  • Slovenský biografický slovník, zv. V: (R – Š), Matica Slovenská, Martin, Rokos Štefan: 107 – 108.
  • Okáli, I. et kol.: 1996: Slovník slovenských zoológov a zoológov so vzťahmi k územiu Slovenska. Stimul, Bratislava, 137 pp: 100.
  • Koleška, Z.: 1998, Rokos (Rokosz, Rochosz) Štefan, 206, In: Seznam biografií československých entomologů (entomologové nežijíci) – II. Dodatky, doplňky a opravy biografických hesel „Seznamu biografií čs. entomologů (entomologové nežijíci) – I“ ve svazcích 1 – 15 z let 1979 – 1995, Klapalekiana, 34 (Suppl.): 1 – 238.
  • Gaedike, R. & Groll, E. K. eds. 2001, Entomologen der Welt (Biografien, Sammlungsverbleib). Datenbank, DEI Eberswalde im ZALF e. V.: „Rokos Štefan“: (internet).
  • Groll, E. K. [ed.]: 2006, Entomologen der Welt (Biographien, Sammlungsverbleib). Datenbank 2. Version, DEI im ZALF e. V.: „Rokos Štefan“: (internet).
  • Cabanová, V.: 2007, Zakladateľka anjelských záhrad. Mária Terézia Brunšviková – priekopníčka predškolskej výchovy. Človek a doba, História, 6, 24 – 26: (Rokos: p. 25).
  • Straka, V. et Kříž, K.: 2007, Štefan Rochos – "Motýle". In: Zborník Slovenského národného múzea v Martine C1, Etnografia, 48, 117 – 120 + 2 obr.

Externé odkazyUpraviť