Ernő Csiki

MVDr. Ernő Csiki pôvodným menom Ernst Dietl[1] (* 22. október 1875, Zsil–Vajdej–Vulkána, Rumunsko – † 7.(10.?). júl 1954, Budapešť, Maďarsko) bol významný maďarský entomológkoleopterológ, veterinárny lekár, entomologický historik, muzeologický pracovník, redaktor maďarského časopisu Rovartani lapok (= Entomologické listy).

Ernő Csiki

BiografiaUpraviť

Ernö Csiki sa narodil v Zsil–Vajdej–Vulkáne na území Rumunska. V roku 1898 si zmenil priesvisko na "Csiki". Po skončení základnej a strednej školy študoval veterinárnu medicínu v Budapešti a v roku 1897 sa stal veterinárom. Po skončení školy od roku 1897 pôsobil ako asistent v zoologickom oddelení Maďarského národného múzea v Budapešti. V roku 1920 sa stal vedúcim zoologického oddelenia múzea a v roku 1924 jeho riaditeľom.

Entomologické aktivityUpraviť

Zaoberal sa hlavne radom chrobákov (Coleoptera) a to predovšetkým čeľaďami Carabidae a Chrysomelidae. Entomologickej verejnosti je známy tiež ako redaktor maďarských „Entomologických listov“ – Rovartani lapok, kde spolupracoval hlavne s Lajosom Abafi – Aignerom. Spracovával tiež niektoré biografické články o významných entomológoch prevažne z Rakúsko – Uhorskej monarchie. Bol významný taxonóm a špecialista v odbore coleopterológie. Opísal asi 400 nových druhov hmyzu z územia Európy, Ázie, ale tiež mal význam ako prieskumník coleopter z územia Balkánu. Pre našu slovenskú entomológiu má význam hlavne preto, lebo robil prieskum niektorých lokalít z oblasti územia Slovenska. Od období rokov 18971932 pôsobil ako kustód v Magyar Természettudományi Múzeum. V roku 1953 získal titul doktora prírodných vied. Počas svojho života napísal asi 451 prác s viac ako 9000 stránkami textu.

Jeho zbierka hmyzu sa zachovala v Maďarskom národnom múzeu v Budapešti: obsahuje hlavne jeho zbierku chrobákov a materiál z tretej expedície Eugena Zichyho z centrálnej a východnej Ázie z roku 1898. Pozostáva z takmer milióna jedincov.

BotanikaUpraviť

Podľa Ernő Csiki je pomenovaná rastlina Asplenium csikii.[2]

DieloUpraviť

Publikoval najmä v odborných periodikách. Vydal však aj niekoľko monografii.

  • Csiki Ernő állattani kutatásai Albániában, 1923, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 175 s.
  • Archivum Balatonicum: A statione biologica balatonica musei nationalis hungarici editum. Redactionis curam gerentibus E. Csiki et B. Hankó, Editio Musei Nationalis Hungarici, 1927

Zdroje informácií o autoroviUpraviť

  • Nonveiller, G.: 1999, The Pioneers of the research on the Insects of Dalmatia. Záhreb, Hrvatski Pridodoslovni Muzej: s. 1 – 390, 155 – 156.
  • Capinera, John L.: 2008, Encyclopedia of Entomology. Springer, s. 1129 – 1130.