Andrej Terren

Andrej Terren (známy aj ako András Terren, alebo Andreas Terren; * 9. október 1814? Kremnica? – † 5. december 1890? Kremnica?) bol amatérsky entomológlepidopterológ a koleopterológ, evanjelický farár a milovník prírody. Pôvodom bol maďarskej národnosti. Takmer po celý svoj život pôsobil v Kremnici ako farár.

Dátum narodenia, ani jeho miesto nie je presne známe. Podľa záznamov Indexu ku matrikám cirkvi by mohol byť narodený v Kremnici dňa 9. októbra 1814. Jeho otec Terren András († 1832) a matka Balla Anna.

Počas svojho života mal úzke kontakty s dvomi významnými entomológmi Rakúsko–Uhorskej monarchie: MUDr. Imre Frivaldským a jeho príbuzným Ing. Janosom Frivaldszkým, ktorý pochádzal z Rajca. Po skončení štúdia teológie pôsobil ako kňaz v Kremnici (Körmöcbánya).

Venoval sa hlavne zberu chrobákov a motýľov, prevažne v okolí Kremnice, ale navštívil počas svojho života i grécky ostrov Krétu a oblasť Malej Ázie: Turecko – [okolie Izmiru a Bursy], Bulharsko a Grécko. Túto svoju cestu vykonal s oboma Frivaldszkovcami: (MUDr. Imre Frivaldszky a Ing. Janos Frivaldszky), pričom zozbieral z tohto územia významný a dosť početný entomologický materiál do svojej zbierky. Tejto výskumno – zberateľskej cesty sa zúčastnil v rokoch 1843 – 1845. Po svojom návrate pôsobil ďalej ako kňaz v Kremnici. Celkove je o tomto zberateľovi známych veľmi málo informácií.

Zbierku Andreja Terrena po jeho smrti zdedil jeho brat, ktorý pôsobil tiež ako farár v Kremnici. Časť zbierky v rozsahu asi 10 000 kusov chrobákov odkúpil uhorský zberateľ slovenského pôvodu Jozef Bossanyi (1853 [1855?] – 1946) v roku 1899.

Andrej Terren zomrel pravdepodobne v Kremnici 5. decembra 1890.

Zdroje informácií o autoroviUpraviť

  • Rhaab, K.: Index ku matrikám evanjelickej cirkvi: september 1888 – 22. 1. 1890, Kremnica.
  • Bossányi, J.: 1899, Terren András. Rovartani lapok, 6, 129, Budapest.
  • Jurkovič, M.: 1976, Ján Frivaldszký. In: Vlastivedný zborník Považia, XII., Martin, Osveta, 249 – 252.
  • Rybáriková, R.: 1994, Ján Frivaldský, Rajecký rodák a múzejník. In: Spravodaj mestského múzea, Rajec, 1 / 1994, 11 – 12.
  • Koleška, Z.: 1995, TERREN András. 614, In: Seznam biografií československých entomologů (entomologové nežijíci) – 15. pokračování, Klapalekiana, 31 (Suppl.): 564 – 775.
  • Hesselbarth, G.; Oorschot, H. van & Wagener, S.: 1995, Die Schmetterlinge der Türkei, Band 2: 1196: (odkaz na časť jeho zbierkového materiálu).
  • Okali, I. et al.: 1996, Slovník slovenských zoológov a zoológov so vzťahmi k územiu Slovenska. T: Terren Andrej (András): 118.
  • Gaedike, R. & Groll, E. K. eds. 2001, Internetové informácie. Entomologen der Welt (Biografien, Sammlungsverbleib). Datenbank, DEI Eberswalde im ZALF e. V.: „Terren András (=Andrej)“.

BibliografiaUpraviť

Nie je známe, že by bol publikoval niektoré entomologické práce.