Otvoriť hlavné menu

Ján Pavlovič (* 17. január 1909, Bzince pod Javorinou – † 25. máj 1996, Tábor) bol slovenský amatérsky entomológ – jeden z členov prvej „Slovenskej entomologickej spoločnosti v Žiline“ a gymnaziálny profesor v Martine.

Ján Pavlovič

ŽivotopisUpraviť

Univerzitné štúdium ukončil na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe.

Ako entomológ sa venoval tomuto odboru skôr iba okrajovo, čo vyplývalo hlavne z jeho povolania – prírodopisára, kde jeho pracovnou náplňou bola čiastočne i entomológia. Z tohto dôvodu aj vstúpil do Prvej žilinskej entomologickej spoločnosti.

Počas svojho života pracovne pôsobil ako profesor na reálnom gymnáziu v Turčianskom sv. Martine, ako pedagóg, ktorý vyučoval hlavne prírodovedu. Poznáme ho skôr ako významného pedagóga, metodika prírodných vied a zemepisu. Ako profesor v Martine pôsobil veľa rokov, prakticky od školského roku 1934/1935. Počas Slovenského národného povstania sa tiež zúčastnil bojov. Po skončení vojny sa ako profesor gymnázia aktívne zaoberal i mimoškolskou činnosťou. Bol kustódom prírodovedných zbierok SNM v Martine, vzdelávateľom a matrikárom Sokola, podpredsedom okresnej komisie pre zber liečivých rastlín a tajomníkom Podporovacieho spolku študentov. Pracoval aj vo funkcii správcu prírodovedných zbierok na Gymnáziu v Martine. Okrem toho pôsobil aj ako lektor niektorých ročníkov Kmetiana – vlastivedného sborníka, ktorý vydávalo Turčianske múzeum Andreja Kmeťa v Martine.

 
Ján Pavlovič

ZdrojUpraviť