Múzeum Andreja Kmeťa

Múzeum Andreja Kmeťa (Turčianske múzeum Andreja Kmeťa = Slovenské národné múzeum – Múzeum Andreja Kmeťa) – plní funkciu regionálneho vlastivedného centra Turca. Vzniklo v roku 1964. Sídli v prvej budove Slovenského národného múzea, o ktorej výstavbu sa podstatne pričinil zakladateľ slovenského múzejníctva Andrej Kmeť. Budovu navrhol arch. Milan Michal Harminc pričom bol aj poverený hlavným dozorom nad realizáciou stavby. V roku 1964 sa v budove usídlilo okresné vlastivedné múzeum – Turčianske múzeum Andreja Kmeťa. Zbernou oblasťou múzea je Turiec. V rokoch 19721975 sa uskutočnili v múzeu rozsiahle rekonštrukčné práce, po ktorých asi koncom roku 1975 bola budova múzea zasa sprístupnená pre verejnosť. Nariadením vlády SR zo dňa: 16. augusta 1994 bola budova múzea vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku. Od roku 2004 je súčasťou Slovenského národného múzea v Martine.

Múzeum Andreja Kmeťa
Martin, muzeum Andreja Kmeťa.jpg
Základné údaje
Adresaul. Andreja Kmeťa 20
MartinSlovensko
Rok založenia1908/1964
Typvlastivedné nadregionálne
Zbierkaentomologická, botanická, geologická, historia a kultúra Turca
NávštevníciDočasne uzatvorené pre rekonštrukciu
SúčasťSlovenské národné múzeum - Múzeá v Martine
Vedenie inštitúcie
RiaditeľPhDr. Mária Halmová
Ďalšie odkazy
Webhttp://www.snm.sk/?muzeum-andreja-kmeta-uvodna-stranka

ČinnosťUpraviť

V súčasnosti sa v budove múzea nachádzajú trvalé expozície: Kmetianum, ktorá je venovaná práci Andreja Kmeťa a Príroda Turca. Múzeum dnes spravuje viac ako 175 000 zbierkových exponátov, z ktorých je asi 8 700 zo spoločensko-vednej a 166 600 z prírodovednej oblasti. Medzi najcennejšie patria obrazy Révayovskej galérie, zbierka exotických motýľov Ivana Zbíňovského a časť herbára, ako i zoologických exponátov zo zbierky Andreja Kmeťa.

Vo vedecko-výskumnej činnosti sa múzeum zameriavajú na výskum úlohy mesta Martin ako národného kultúrneho centra Slovákov.

Botanický a zoologický výskum sa uskutočňuje so zameraním na celé severozápadné Slovensko. Múzeum poskytuje lektorské služby, premietanie videofilmov s prírodovednou a spoločenskovednou tématikou z regiónu Turca, kozultačno-poradenskú službu z oblasti liečivých rastlín, húb a škodcov v domácnosti. Je tu o predaj suvenírov a publikácií vydaných múzeom.

Stále expozícieUpraviť

Príroda Turca je delená na dva celky. Prvá časť expozície, venovaná neživej prírode, prezentuje jednotlivé obdobia geologického vývoja regiónu Turiec a priľahlých pohorí formou rekonštrukcie prostredia a výskytu geologického obdobia v Turci vrátane ukážok hornín, minerálov a skamenelín, typických pre jednotlivé geologické obdobia. Časť expozície venovaná živej prírode je prezentovaná z ekologického hľadiska v podobe jednotlivých biotopových formácií. Vyčlenené sú podľa výškovej vegetačnej stupňovitosti, geologického podložia, spôsobu a intenzity vplyvu ľudskej činnosti a vodného režimu. Príslušné rastlinné a živočíšne druhy sú inštalované do diorám, ktoré predstavujú prostredia jednotlivých biotopov. Druhovú skladbu dopĺňajú vitríny s exponátmi stavovcov, bezstavovcov, húb a herbárové položky rastlín. Autori expozície zvolili jedinečný prístup k ich výtvarnému riešeniu, zodpovedajúci najnovším svetovým trendom. Unikátne exponáty zo zbierok múzea zasadili do pôsobivých rekonštrukcií príslušných prostredí, vytvárajúcich obsahovo aj výtvarne príťažlivé celky, doplnené množstvom interaktívnych prvkov.

Dejiny a poslanie Slovenského národného múzea prostredníctvom toho najcennejšieho a múzeu najvlastnejšieho – zbierkového predmetu – približuje expozícia Kmetianum. Reprezentatívny výber zo všetkých vedných odborov, ktorý predstavuje klenotnicu zbierkového fondu, rozpráva viac ako stodvadsaťročnú históriu Slovenského národného múzea, ale aj príbehy osobností, ktoré ho formovali.

Externé zdrojeUpraviť