doc. Ing. Alexander Huba, CSc. (* 26. december 1920, Spišská Nová Ves – † 14. apríl 2008, Bratislava) - bol slovenský entomológ, vysokoškolský pedagóg, bývalý riaditeľ Ústavu experimentálnej fytopatógie a entomológie SAV. Bol aj čestný člen Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV.

Alexander Huba
Narodenie26. december 1920
Spišská Nová Ves, Slovensko
Úmrtie14. apríl 2008 (87 rokov)
Bratislava, Slovensko

Životopis Upraviť

Narodil sa v Spišskej Novej Vsi. Základné a stredné vzdelanie absolvoval najskôr v svojom rodisku a potom v Košiciach a v Martine. V roku 1945 absolvoval Vysokú školu technickú v Bratislave, kde študoval poľnohospodárstvo. Po skončení štúdií začal pracovať ako odborný pracovník na Fytopatologickom oddelení Výskumných ústavov poľnohospodárskych v Bratislave. Zomrel 14. apríla v roku 2008 v Bratislave.

Entomologické aktivity Upraviť

Docent Huba patril k našim významným slovenským entomológom. Počas svojho života viedol Ústav experimentálnej fytopatógie a entomológie SAV. Na viacerých univerzitách a vysokých školách pôsobil ako vysokoškolský pedagóg. Ako predseda pôsobil v Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV. Koncom 60-tych rokov pôsobil aj ako expert na Biologickom ústave Kubánskej akadémie vied v Havane. Je považovaný za jednu zo zakladateľských osobností SAV a bol aj nositeľom originálnych myšlienok na pomedzí prírodných vied a filozofie. Ťažiskom výskumnej činnosti doc. Hubu bola ekológia červcov a biologický boj s nimi. Veľa pozornosti venoval tiež introdukcii entomofágneho hmyzu pre boj so štítničkou. Od aplikovanej entomológie viedla jeho cesta k taxonomickej entomológii. Mnoho svojej práce venoval integrovanej ochrane rastlín. Posledné roky sa venoval teoretickým poznatkom v oblasti biológie stresu v prírode.

Vyznamenania a ocenenia autora Upraviť

  • Zlatá medaila SAV za zásluhy o rozvoj biologických vied.
  • Zlatá medaila k 25. výročiu vzniku SAV.
  • Čestná zlatá plaketa G. J. Mendela za zásluhy v biologických vedách.
  • Strieborná medaila za zásluhy o pedagogiku, vedu a pomoc praxi.

Zdroje Upraviť

  • Jasič, J.: 1982, [Huba, A.]. Acta ent. bohemoslov., 79, p. 397 - 400.
  • Okáli, I.; Országh, I.; Matoušek, B. & Hrabovec, I. 1996: Slovník slovenských zoológov a zoológov so vzťahmi k územiu Slovenska. Stimul, Bratislava: 1 - 137, p. 50.
  • Groll, E. K. [ed.]: 2006, Entomologen der Welt (Biografien, Sammlungsverbleib). Datenbank, DEI Eberswalde im ZALF e. V.: „Huba, Alexander“: (internet).
  • Holecová, N.: 2008, Doc. Ing. Alexander Huba, CSc. (* 26. december 1920, Spišská Nová Ves - † 14. apríl 2008, Bratislava). In: Slovenská entomologická spoločnosť informuje, Entomofauna Carpatica, 20(3-4): p. 63 - 64, (2009).