Karel Steinich

Karel Steinich (* 11. február 1855, Chrudim – † 2. január 1924, Praha) bol český astronóm, prírodovedecký publicista, botanik, zoológ, učiteľ a amatérsky entomológ a lepidopterológ.

Karel Steinich
český astronóm, prírodovedecký publicista, botanik, zoológ, učiteľ,
entomológ a lepidopterológ
Narodenie11. február 1855
Chrudim, Česko
Úmrtie2. január 1924 (68 rokov)
Praha, Česko

ŽivotopisUpraviť

Po skončení základnej školy a nižších ročníkov gymnázia v Chrudimi pokračoval po ročnej učiteľskej praxi v Svratce v štúdiu na učiteľskom ústave v Kutnej Hore, kde v roku 1874 zmaturoval. Tu aj začína ihneď po skončení štúdií pracovať ako cvičný učiteľ na tamojšej obecnej škole. V roku 1876 bol preložený do Prahy, kde učil v priebehu asi 16-tich rokov na viacerých školách. V roku 1891 bol menovaný riaditeľom holešovickej meštianskej školy a neskôr i malostranskej, kde pracoval až do svojho odchodu do výslužby. Počas svojich pedagogických aktivít bol aj literárne činný. Zaoberal sa hlavne prírodovedou a pedagogikou. Venoval sa i astronómii. Publikoval niektoré svoje práce v časopise „Vesmír“ a v „Archívu pro přírodovědecký výzkum Čech“. Vydával i rôzne praktické spisy pre učiteľov. Karel Steinich bol aj členom skúšobnej komisie pre obecné školy a bol zvolený za znalca školstva do okresnej školskej rady v Prahe. Zomrel 2. januára roku 1924 v Prahe.

Entomologické aktivityUpraviť

V entomológii sa zaoberal štúdiom motýľov (Lepidoptera). Napísal príručky, ako: „Ze života hmyzu“ a " „Motýlové-Lepidoptera. Analytický klíč, část I., II., III“. Tieto príručky používali i slovenskí entomológovia pri svojom štúdiu hmyzu.

BibliografiaUpraviť

 • Steinich, K.: 1869, Zeměpis pro národní školy. Nákl. vlastním, tisk. E. Grégra, Praha, 44 pp.
 • Steinich, K.: 1875, Čtení a psaní. Praha.
 • Steinich, K.: 1876, Čtení a psaní na prvním i druhém stupni učení. Praha, 90 + [2] pp.
 • Steinich, K.: 1878, O větě složené. Praha.
 • Steinich, K.: 1879, Výklad I. čítanky. Praha.
 • Steinich, K.: 1881, Různé listy. Praha.
 • Steinich, K.: 1881, Obzor článků v paed. časopisech od 1848 - 1880. Praha.
 • Steinich, K.: 1883, Sbírka příkladů ku vyučování tvaroslovnému. Praha. 116 pp.
 • Steinich, K.: 1883, České ryby (analytický klíč). Kutná Hora, 40 pp.
 • Steinich, K.: 1883, Staroměstský orloj na radnici v Praze: věrné vypsání původu i výkonů jeho / vylíčil K. Steinich/. Praha, A. Storch syn, (K.Bellmann), 32 pp.
 • Steinich, K.: 1883 - 1885, Motýlové-Lepidoptera. Analytický klíč, část I., II., III: Motýlové denní i večerní. Motýlové noční a to přástevníci, Můry, píďalky a drobnušky. J. Otto, Praha, 174 pp. + 68 vyobrazení.
 • Steinich, K.: 1885, Ze života hmyzu. Řada: Obrázkové besedy pro českou mládež. (patnáct obrázků, jež všímavé mládeži na povzbuzenou napsal Karel Steinich), Praha. Nakl. Alois Wiesner, 94 pp.
 • Steinich, K.: 1886, České ptactvo. 1, Dravci, šplhouni, křikavci, pěvci, holubi a husy. Praha, 76 pp.
 • Steinich, K.: 1888, Obrázky z říše rostlinné, I. Praha, Nakl. Alois Wiesner, 61 pp.
 • Steinich, K.: 1888, Obrázky z říše rostlinné, II. Praha, Nakl. Alois Wiesner, 67 pp.
 • Steinich, K.: 1890, Staroměstský orloj. Praha.
 • Steinich, K.: 1892, O rostlinách. 2. vyd., Praha, 79 + [1] pp.
 • Steinich, K.: 1900, Počátky zeměpisu hvězdářského. Praha. (nákladem »Dědictví Komenského«, 2. vyd. 1905); [4], 205, [3] pp. : il.
 • Steinich, K.: 1905, Počátky zeměpisu hvezdářského. 2. dopl. vyd., Praha: Dědictví Komenského, 263 pp. + 52 původních obrázků a 13 diagramů.
 • Steinich, K.: 1906, Zeměpis pro školy měšťanské. Praha.
 • Steinich, K.: 1907, Zeměpis pro třetí třídu škol měšťanských. Praha. 120 pp. + 27 obr

ZdrojeUpraviť

 • Anonym: 1924, Karel Steinich †. Vesmír, 2: p. 24.
 • Anonym: 1924, Úmrtí - Ředitel Karel Steinich. Brno, Příroda, 17: p. 46.
 • Koleška, Z.: 1993, Seznam biografii čs. entomologů. 14. [Seidl, W. - Szentivanyi, M.]. In: Klapalekiana, Supplementum, 29: p. 544 - 545.
 • Groll, E. K. [ed.]: 2006, Entomologen der Welt (Biografien, Sammlungsverbleib). Datenbank, DEI Eberswalde im ZALF e. V.: „Steinich, Karel“