Róbert Lačík

Róbert Lačík (* 14. február 1902, Hulín, okres Příbram, Česko, vtedy Rakúsko-Uhorsko - † ??) – menej známy, ale významný entomológ českého pôvodu, ktorý pracoval a pôsobil na Slovensku, kde prevádzal i väčšinu svojich zberov hmyzu.

BiografiaUpraviť

Robert Lačík sa narodil v Čechách v Hulíne, okres Příbram. Pracoval ako štátny zamestnanec - úradník mestského národného výboru. Dlhšiu časť svojho života pôsobil na území Slovenska.

Entomologické aktivityUpraviť

Počas svojho života sa zaoberal zberom a štúdiom chrobákov a motýľov. Zbery prevádzal na území stredného Slovenska, hlavne v oblasti a okolí Banskej Bystrice. Druhá najväčšia zbierka Stredoslovenského múzea je práve zbierka Róberta Lačíka „Motýle stredného Slovenska“, ktorá zahrňuje cca 14 968 exemplárov motýľov (okolo 5 000 denných a 10 000 nočných druhov). Do múzea bola zakúpená postupne v rokoch 1960, 1961, 1962 a 1970. Väčšinu motýľov zozbieral Róbert Lačík, ale na zbierke sa podieľali aj ďalší zberatelia, ako napr.: J. Šuška, J. Procházka, Adolf Rudolf, J. Obermajer, V. Skala, F. Cedivoda, Šterba a Turček. Jednotlivé druhy motýľov boli zozbierané v rokoch 19471970. V zbierke sa nachádzajú druhy, ktoré charakterizujú nasledovné lokality: Banská Bystrica, Urpín, Mičinská dolina, Laskomerská dolina, Medzihorská dolina, Môlča, Uľanka, Šalková, Sebechleby, Hrochoť, Kordíky, Špania Dolina, Donovaly, Sliač, Zvolen, Banská Štiavnica, Kremnica, Malá Fatra, Krížna, Lučenec, Fiľakovo, Levice, Ladzany, Feledince, Modrý Kameň, NitraZobor, Bratislava. Niekoľko exemplárov pochádza dokonca z Česka, Rakúska, Španielska, Číny a Japonska. Keďže v dnešnej dobe sa už mnohé z motýľov stali ohrozenými druhmi, zbierka slúži ako dokladový materiál ich výskytu na konkrétnych lokalitách stredného Slovenska. Zozbieral i zbierku cca 6 000 kusov chrobákov. Bol aj členom Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV v Bratislave. Faunistické údaje o svojich nálezoch významných chrobákov (Coleoptera) z čeľade bystruškovitých (Carabidae) poskytol RNDr. Janovi Pulpánovi pre jeho "Prodromus Carabidů Československa".

Zdroje informácií o autoroviUpraviť

  • Koleška, Z.: 1998. LAČÍK ROBERT: p. 159, In: Seznam biografií československých entomologů (entomologové nežijíci) – II. Dodatky, doplňky a opravy biografických hesel „Seznamu biografií čs. entomologů (entomologové nežijíci) I“ ve svazcích 1 – 15 z let 1979 – 1995, Klapalekiana, 34 (Suppl.): p. 1 – 238.
  • Groll, E. K. [ed.]: 2006. Entomologen der Welt (Biographien, Sammlungsverbleib). Datenbank 2. Version, DEI im ZALF e. V.: „Lačík Róbert“: (internet).